Mindful zijn is met open hart en geest de onvermijdelijke
veranderlijkheid van ons leven tegemoet treden
 

Trainingen Verlicht Je Leven

Datum: 
zondag, 10 september, 2017

 

       

Een introductie van de Trainingen Verlicht Je Leven!
De cyclus begint op 10 september met de Training 'Uit de Greep van Je Emoties'


Persoonlijke Ontwikkeling 
Veel mensen werken aan zichzelf om zich verder te ontwikkelen. De werking van populaire technieken als meditatie en mindfulness zijn inmiddels redelijk bekend. Velen lukt het echter niet een over langere termijn een regelmatige beoefening te onderhouden. Ook blijkt dat de beoefening van meditatie en mindfulness op zichzelf niet voldoende is om in je dagelijks leven een rustige en ruime geest te kunnen onderhouden. Veelal moeten eerst (nog) contraproductieve psychologische patronen van denken en doen ontmanteld worden. Het trainen, of beter, temmen van de geest is een lange termijn investering. Het vraagt een omvattende wijze van kennis en beoefening zoals de contemplatieve tradities die voorstaan.

Doorsnijden 
Het doorsnijden van reactiviteit (emotioneel gestuurd gedrag) en het doorsnijden van de vicieuze cirkel van zelfafwijzing, is cruciaal omdat het de belangrijkste oorzaak is van onze ontevredenheid. Als we leren onze reactiviteit steeds weer te doorsnijden komen we door onze psychologische ontwikkeling, en existentiële meditatie uiteindelijk op het niveau van realisatie. Het doel van het verhogen van de kwaliteit van ons bewustzijn is de verwezenlijking van een stabiele staat van innerlijke rust en ruimte, ongeacht de omstandigheden.

Verlicht Je Leven Trainingen
De drie opeenvolgende Trainingen - Uit de Greep van Je Emoties,  Overstijgen van Beperkingen en Rusten in Aandacht - zijn speciaal ontworpen om je ontwikkeling in ieder van deze drie Fases optimaal te faciliteren. Hoewel de Fasen redelijk chronologisch voorkomen in onze levensloop betekent het niet dat iedereen ze allemaal als vanzelf doorloopt, in tegendeel. Deze bewuste ontwikkeling, die anders dan in de Autonome Fase niet meer automatisch gaat, vraagt een grote mate van motivatie, focus en discipline.

Terwijl we allemaal op ons eigen niveau de Psychologische Fase van volwassenheid bereiken, zal maar een deel van ons deze Fase helemaal doorlopen en overgaan naar de volgende Fase. De ontwikkeling in de Existentiële Fase zal ook niet iedereen voltooien, en maakt maar een deel van hen de overgang naar de Realisatie fase. In potentie hebben we allemaal deze mogelijkheden, maar in de werkelijkheid van ons leven zijn er vele oorzaken en omstandigheden die onze ontwikkeling kunnen ondersteunen of juist hinderen. De Trainingen zijn zo ontworpen dat ze zowel je ontwikkeling in die Fase verhelderen en ondersteunen als helpen obstakels zoveel mogelijk op te lossen. In essentie is dat waar ontwikkeling over gaat - activeren van je potentieel en effectief omgaan met je persoonlijke afleidingen en obstakels.


Training: Uit de Greep van Je Emoties
In ons leven beginnen we na de Autonome Fase als volwassenen met persoonlijke ontwikkeling, de eerste Fase waarin we daadwerkelijk bewust kunnen groeien. De Psychologische Fase van persoonlijke ontwikkeling bestaat uit het vergroten van onze zelfkennis, en vaardigheden als communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen, en omgaan met angst, schuld en schaamte. We doen dit onder meer door het lezen van boeken, het volgen van een therapie- of coaching proces, en het volgen van trainingen en opleidingen. Het is een noodzakelijk deel van het hele Pad. Als we dit negeren dan heeft dat een remmende werking op onze psychologische- en spirituele ontwikkeling. 


Training: Voorbij Beperkingen
We hebben potentie, maar geen grenzeloze mogelijkheden. De Existentiële Fase kenmerkt zich door het onder ogen zien van 'hoe het is.' Anders dan in de psychologische fase richten we ons hier niet zozeer op de verandering van onze identificaties (inhoud), maar op de directe perceptie van ons hier-en-nu bestaan (proces). Ons bestaan wat zich manifesteert in zintuiglijk waarneembare sensaties, gevoelens, emoties, gedachten en beelden. Voorbij Beperkingen betekent ons uiteen zetten met de existentiele gegevenheden van ons bestaan, zoals de veranderlijkheid van alles, zodat dee niet meer als  - onbewuste - beperking functioneren vanuit angst. De technieken die we hier gebruiken om ons los te maken van beperkende identificaties komen voort uit meditatieve tradities, van concentratie-meditatie (shamatha) tot helderheid-meditatie (vipashana), maar ook het compassie onderricht voor het trainen van de geest (Tib. Lojong). 


Training: Rusten in Aandacht
De Realisatie Fase omvat én overstijgt het niveau van persoonlijke ontwikkeling en existentiële uiteenzetting. De Realisatie Fase richt zich op de de natuur van onze geest, op de aard van de werkelijkheid. Het Pad heeft als doel ons definitief te bevrijden van misvattingen over de aard van de werkelijkheid. Anders dan in de Psychologische - en Existentiële Fase ligt de aandacht hier op niet-doen, op Rusten in Aandacht. Op het eerste gezicht lijkt niet-doen tegen intuitief, maar bij nadere reflectie blijkt dat het niet-doen, het niet-willen-veranderen-van-hoe-het-is, van wat er dan ook is, precies de van nature aanwezige Rust en Ruimte zijn waar we al zolang naar op zoek waren. Van Ontspannen van Aandacht (techniek) naar Rusten in Aandacht (staat van zijn).


Kwaliteit van Bewustzijn
In essentie bestaat ontwikkeling in onze levensloop uit het verhogen van de kwaliteit van bewustzijn. Beter gezegd – het verhogen van ons vermogen om het altijd al aanwezige gewaarzijn te herkennen.  Met haar technieken als Aandacht, Zelfreflectie, Mindtraining en Meditatie is het Pad van Ontwikkeling gericht op het herkennen en realiseren van de natuur van onze geest, van onze natuurlijke staat van Zijn. Dit wordt ook wel de non-conceptuele of non-dualistische geest genoemd. De laatste Fase van Realisatie is een staat van Zijn waarin niets beoefend of nagestreefd wordt. Ze is.
 

Inrichting van de Trainingen

 • Theorie en beoefening van de technieken van de Fase
 • Reflectie over de Fasen van het Pad
 • Werkvormen: individueel, kleine groepjes en plenair.
 • Werkopdrachten tussen trainingsdagen voor integratie in dagelijks leven
 • Individuele begeleiding per mail tijdens de duur van de training over de inhoud, toepassing, obstakels en inzichten.
 • Werkgroepjes voor beoefening, ondersteuning en uitwisseling tussen (en na) de trainingsdagen (vrijwillig).
 • Een begeleidend e/werkboek met literatuurlijst.

 
Voor wie?
De trainingen zijn voor iedereen van 30+ 

 • die zich een langere periode wil verbinden aan een gerichte ontwikkelingsstructuur
 • die zich wil oriënteren op, en verdiepen in het de Fasen van Bewustzijnsontwikkeling
 • zich wil bevrijden van reactief gedrag
 • stabiele innerlijke rust en ruimte wil realiseren
 • onafhankelijker wil zijn van veranderende omstandigheden
 • dagelijkse meditatie beoefening wil opzetten/verdiepen ​
 • mindtraining voor dagelijks gebruik wil leren toepassen


Data
De trainingen beginnen op 10 september met de 4 daagse 'Uit de Greep van Je Emoties' dan vanaf 14 jan 2018 de 3 daagse 'Voorbij  Beperkingen' en vanaf 15 april de 3 daagse 'Rusten in Aandacht.'

Deelnemers max.14 per training. 

Inschrijven: (vanaf 15 mei) ga naar de website  .............  voor uitgebreide informatie over alle trainingen en om je in te inschijven.

Als je vragen hebt bel of mail me dan even.