Gestalttherapeut, trainer en auteur 

Actuele thema's

Vrijheid van Perspectief Verandering

In de constante moeilijk waar te nemen beïnvloeding, van reclame tot nepnieuws, liggen de diepere oorzaken voor vele problemen in ons samenleven. Een goede start zou zijn als we ons onderwijs wat meer aan zouden passen aan de emotionele- en psychologische mogelijkheden en onze kinderen niet alleen leren zich cognitief en rationeel in de ratrace te kunnen werpen. En ze al helemaal niet conditioneren om maar een beperkte levensvisie te omarmen, voordat ze zich er zelf een perspectief op kunnen ontwikkelen.

De Onmacht van de Macht

In dit artikel geef ik mijn visie op mannelijkheid gestalte geven door de functie van ideaalbeelden rond mannelijkheid te verkennen en in kaart te brengen wat de consequenties zijn van die ideaalbeelden voor mannen in hun dagelijkse leven. Langs deze weg ontmoeten we de paradox van de onmacht van de macht en doe ik suggesties voor een groter gewaarzijn van de gevolgen van de privilege verschillen tussen mannen en vrouwen. (1998, en nog steeds actueel)

'Het Doel van Mediteren is een Hoofd Zonder Gedachten'

Het doel van meditatie is van oudsher het realiseren van de natuur of essentie van onze geest, door het trainen van onze geest. Als we ervan uitgaan dat wij - of beter gezegd ons bewustzijn - in essentie waarneming is, dan is de natuur van de geest datgene dat waarneemt, en niet het waargenomene. Het doel is ons te bevrijden van ons samenvallen met het waargenomene - van zintuiglijke informatie tot onze gedachten - tot hetgeen waarneemt.

Zingeven is een werkwoord

We leren vooral de kennis van anderen te reproduceren zonder verdieping en reflectie. Ik durf hier wel de stelling aan dat we niet zo goed toegerust zijn om aan ons eigen leven zin te geven, en er vervolgens ook zin in te hebben (die hangen erg nauw samen).

Van monoloog naar dialoog in de wereld

De discussie over discriminatie en racisme wordt doorgaans vanuit de inhoud gevoerd. terwijl het proces (de wisselwerking tussen beide partijen) op de achtergrond blijft. In dit stuk een licht op twee kernbegrippen, superioriteit en privileges, en een praktisch voorstel om het gesprek op een hoger en ervaarbaar niveau te brengen.