'Mindful zijn is met open hart en heldere geest de onvermijdelijke
veranderlijkheid van ons leven tegemoet treden'
 

Actuele thema's

In dit artikel geef ik mijn visie op mannelijkheid gestalte geven door de functie van ideaalbeelden rond mannelijkheid te verkennen en in kaart te brengen wat de consequenties zijn van die ideaalbeelden voor mannen in hun dagelijkse leven. Langs deze weg ontmoeten we de paradox van de onmacht van de macht en doe ik suggesties voor een groter gewaarzijn van de gevolgen van de privilege verschillen tussen mannen en vrouwen. (1998, en nog steeds actueel)
De discussie over discriminatie en racisme wordt doorgaans vanuit de inhoud gevoerd. terwijl het proces (de wisselwerking tussen beide partijen) op de achtergrond blijft. In dit stuk een licht op twee kernbegrippen, superioriteit en privileges, en een praktisch voorstel om het gesprek op een hoger en ervaarbaar niveau te brengen.