Van Persoonlijke Ontwikkeling naar Spirituele Bevrijding

De Drie Eenheid van Spirituele Ontwikkeling

 

In mijn leven zijn studeren, reflectie en beoefening een rode draad geworden. Begin twintig vertrok ik naar mijn eerste spirituele leraar Shree Rajneesh in India. Waarom eigenlijk?

Ik had tot dan jarenlang alleen maar leraren gehad, vanaf de kleuterschool tot de Kunstacademie waar ik toen op zat. Al veel langer ervoer ik onvrede met de stand van zaken, de consensusrealiteit, zoals die mij juist door al die mensen voorgehouden was. Mijn pubertijd en adolescentie van opstand en rebelleren waren haast ongemerkt overgegaan in de realisatie dat het aan mij was om gewenste veranderingen teweeg te brengen! Ik voelde een diepe, stuwende drang naar ruimte en vrijheid (mazzel), een verlangen dat ik intellectueel maar nauwelijks kon duiden. Nu, na bijna veertig jaar studie, reflectie en beoefening ervaar ik in essentie nog steeds diezelfde intentie, en dat is wat mij met steeds minder inspanning gaande houdt, juist ook in perioden van tegenslag. 

Waarheid
Het begrip waarheid heeft lang een grote rol gespeeld in mijn onderzoek, studie en reflectie. Dit kwam mede door de betekenis die eraan gehecht wordt – het kennen van de waarheid zou immers vrijheid teweegbrengen. Na lang aarzelen en het aangaan van een fundamentele angst (wat nou als ik het mis heb?) heb ik onder ogen gezien dat het concept ‘De Waarheid’ in tegenspraak is met wat ik in die jaren ervaren, gezien en gestudeerd heb. Het is geen houdbaar concept gebleken, en heeft wel vervelende bijwerkingen. Je kunt immers, tot je die bepaalde Waarheid gerealiseerd hebt, niet controleren of het inderdaad van de beloofde kwaliteit is en gaat opleveren wat je zoekt. Zo blijf je afhankelijk van het vermeende zicht van de ander, en dat is, met alle respect, veelal de invulling van de spirituele leraar - leerling relatie.
 
Ontmantelen
Realistischer dan streven naar de realisatie van De Waarheid – dat is een kansloze missie – is het gestaag ontmantelen van alles wat ‘dat wat er is’ verduistert. Juist omdat de ‘natuur van de geest’, een dzogchen (1) term voor dat wat er al was, is en zal zijn, verduisterd is, hebben we anderen nodig die ons daarop attent maken. Helaas gaat dat vaak gepaard met het een of andere vorm van ‘De Waarheid’, die vaak de directe herkenning juist in de weg zit. Ken Mcleod stelt dat het genie van de Boeddhistische praktijk niet zozeer ligt in het verkondigen van Waarheden (hoewel daar geen gebrek aan is), maar juist in het ontmantelen van onze reactiepatronen die voortkomen uit overlevingverbondenheid en identiteit.

Aandacht, intentie en balans
Om ons daadwerkelijk te kunnen bevrijden zijn, ongeacht het Pad dat we volgen, drie zaken noodzakelijk:

  1. Aandacht - als je geen stabiel helder gewaarzijn hebt (getraind), dan ben je overgeleverd aan alle impulsen, gedachten en emoties die langskomen. Juist, de bron van alle reactiviteit! Noodzakelijke voorwaarde voor progressie op je pad.  
     
  2. Intentie- is de inspiratie die je eerder ervaart dan bedenkt om iets te verwezenlijken (motivatie is wat je nodig hebt om je doel daadwerkelijk te verwezenlijken, en discipline te genereren). Zonder juiste intentie wordt het Pad loodzwaar, als je er dan al überhaupt aan begint.   
     
  3. Balans - het vermogen om te doorsnijden, het vermogen om te openen, het vermogen om te zien en het vermogen om te laten gaan, zijn volgens McLeod allemaal even belangrijk. Omdat deze vermogens zich niet allemaal op dezelfde wijze ontwikkelen, of je met sommige meer affiniteit voelt dan met anderen, is het zaak te zorgen dat ze voldoende in balans blijven met elkaar, omdat ze met elkaar samenhangen. Disbalans kan stagnerend werken op je pad.


Het Spirituele Pad
In de blog Fasen van het Spirituele Pad lees je meer over de structuur en inhoud van het Pad.

 

(1) Dzogchen, ook Atiyoga genoemd, is het belangrijkste van de negen Yana-systemen (voertuig, pad, weg, instructie) van de Nyingmaschool in het Tibetaans Boeddhisme. De naam is een samenvoeging van "Dzogpa Chenpo" ("Grote Perfectie"). In het westen wordt het vaak met de laatste benaming aangeduid. De opvatting in Dzogchen is dat Verlichting niet buiten een persoon zelf gezocht hoeft te worden, maar onmiddellijk aanwezig is in de pure, oorspronkelijke natuur van de geest, het bewustzijn zelf. 

(2) Ken McLeod (born 1948) is a senior Western translator, author and teacher of Tibetan Buddhism. He received traditional training mainly in the Shangpa-Kagyu lineage, through a long association with his principal teacher Kalu Rinpoche, whom he met in 1970. McLeod resides in Los Angeles, CA where he founded Unfettered Mind. (Wikipedia)