Expert in waarnemingsgericht zelfonderzoek voor herstel en ontwikkeling van autonomie

Drie stappen voor het realiseren van je wensen

Voornemen tot actie
Voornemen is een mooi begrip – we nemen ons iets voor om te doen, om te verwezenlijken. Hierdoor zijn we in staat onszelf te veranderen. We projecteren een gewenst doel in onze toekomst en gaan aan de slag om het tot realiteit te maken. Onze opvoeding en leven staan in het licht van onszelf verbeteren, veranderen en grenzen verleggen. Mooie voornemens die we maar al te goed kennen.

Stilstaan bij motivatie
Het brengt ons vaak echter niet meer geluk en tevredenheid. Dat komt omdat we niet stil staan bij wat we werkelijk willen én kunnen. En dus lukt het ons vaak niet om onze doelen te verwezenlijken. Eerder dan de vermeende wilskracht hebben je motivatie nodig om te slagen en moeten ook de omstandigheden nog mee zitten. Hier vind je drie stappen voor het realiseren of vergeten van je voornemens. Dat laatste zouden we haast over het hoofd zien als mogelijkheid – maar is soms wel de beste optie.

Stap 1 - Is wat we wensen onze moeite wel waard om te verwezenlijken?
In tegenstelling tot populair geloof, maar in overeenstemming met onze levenservaring, weten we dat geld niet aan bomen groeit. Dus als je jezelf of je gedrag – en haar resultaten – wilt veranderen dan is er werk aan de winkel. Dat betekent kiezen in het licht van je beperkte tijd en mogelijkheden. Dus kijk goed of je het echt wilt en vergeet die voornemens die wel relationeel, sociaal of anderszins wenselijk zijn, maar waar jij niet werkelijk gemotiveerd voor bent.

Stap 2 – Moet ik wat ik wens ook willen?*
Onze wensen zijn oneindig maar onze mogelijkheden niet. Zonder jezelf vanuit gewoonte onnodig te beperken, is het zaak stil te staan bij het onderscheid tussen wensen en willen. Wensen kun je alles (!) en daar is weinig mis mee. Willen is besluiten dat je je wens om gaat zetten in een tastbare realiteit in de nabije toekomst. Het wel of niet bereiken van dat doel heeft anders dan wensen echter wel consequenties – je krijgt meer tevredenheid en zelfvertrouwen bij succes, of teleurstelling en minder zelfvertrouwen bij falen.

Stap 3 – Toets je wens aan je omstandigheden voor je het gaat willen!
Een voornemen is vatbaar voor succes als er een reële kans is dat we het doel kunnen verwezenlijken. Je doet dit door je gezond verstand te gebruiken – is je wens in het licht van jouw omstandigheden wel realiseerbaar? Innerlijke omstandigheden als vaardigheden, (zelf)kennis, motivatie en uiterlijke als sociaal-economische, vraag en aanbod moeten voldoende grond geven om je wens ook te willen! ‘Waar een wil is, is een weg’ klinkt het aloude adagium. Je moet je echter serieus afvragen waar die weg naartoe leidt voor je op pad gaat. ‘Bezint eer ge begint’ is hier dan ook passend advies!

* De Zwitserse filosoof Peter Bieri (schreef als Pascal Mercier 'De Nachttrein naar Lissabon') behandelt dit uitgebreid in zijn boek ‘Het Handwerk van de Vrijheid – Over de ontdekking van de eigen wil (2006).