Van Inspiratie naar Realisatie

Persoonlijke Ontwikkeling

Vertrouwen - het is essentieel voor menselijke relaties. Van intieme, tot sociale tot economische. Het interessante van vertrouwen is dat we het belang vaak pas opmerken als er te weinig van is.
Dooddoeners zijn redelijk eenvoudig te herkennen en toch blijven ze populair. Dat komt mede omdat ze zo effectief zijn, net als vele andere drogredenen. Ons ontgaat makkelijk die niet kloppende logica en we onderschatten de betekenis en uitwerking.
Je problemen zijn een interpretatie van bestaande omstandigheden. Omstandigheden en anderen zijn, in tegenstelling tot populair geloof, niet de werkelijke oorzaak van je problemen, maar wel een aanleiding voor je reactie. Tijd voor een frisse blik!
Onze opvoeding en leven staan in het licht van onszelf verbeteren, veranderen en grenzen verleggen. Het brengt ons vaak echter niet meer geluk en tevredenheid. Dat komt omdat we niet stil staan bij wat we werkelijk willen én kunnen.