Expert in waarnemingsgericht zelfonderzoek voor herstel en ontwikkeling van autonomie

Zingeving

Open Aanwezigheid is Spirituele Zingeving

Akkoord, zingeving hoort bij het spirituele gebied. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, want wat is spiritualiteit? Zingevingsvragen benoemen als spirituele vragen is een synoniem voorstellen zonder uitleg van de inhoud. De term spiritualiteit is de laatste decennia een van de meest gebruikte containerbegrippen geworden, die allerhande stromingen omvat die grotendeels beloven dat als je hun perspectief, technieken of middelen gebruikt je zeker gelukkig, gezond en succesvol zult worden.

Geloven is Onvermijdelijk en Niet Vrijblijvend

Geloven is niet vrijblijvend, de aannames die we leven produceren onvermijdelijk resultaten, in onszelf en onze omgeving. Het is zinvol om ons perspectief op ‘geloven’ te verbreden. Geloven heeft al heel lang een sterke religieuze connotatie, maar het lijkt mij evident dat alle overtuigingen die wij hebben een vorm van geloof zijn, of die nu natuurwetenschappelijk, religieus, seculier of psychologisch zijn.

Van Zin Ontvangen Naar Zin Ontdekken

Vanaf onze geboorte is er de noodzaak zin te ervaren. Het is een existentiële noodzaak, ze is in tegenstelling tot wat menigeen hoopt, niet vrijblijvend. Een leven zonder ervaren zin is moeilijk vol te houden, ongeacht onze wilskracht of waardering van anderen. Zin is een mix van ontvangen, geven en ontdekken - hier een praktische uitleg.

De Waarheid is Absoluut Relatief

Ik ga hier in op een veelvoorkomende vergissing, namelijk de niveau- of categorieverwarring. In de non-dualistische tradities wordt een onderscheid gemaakt tussen de absolute- en relatieve werkelijkheid. Ze zijn het conceptuele fundament van het gegeven dat er überhaupt spirituele ontwikkeling en bevrijding mogelijk is, ofwel de overstijgende eenwording van twee perspectieven.

De Zin van Betekenis

We vinden het de normaalste zaak van de wereld overal betekenis aan te hechten. Vreemd eigenlijk, want van vele betekenissen worden we niet vrolijk, sterker nog, daar lijden we onder.

Waarom het verwezenlijken van onze droom zo belangrijk is

Passie wordt hoog aangeslagen in onze cultuur, de gedrevenheid om onze droom te verwezenlijken. Maar is dat wel zo handig om al ons geld op onze persoonlijke doelen te stellen? Wat is die droom eigenlijk en hoe hangt ze samen met de zin van ons leven?

Wat is de zin van het leven?

De zin van het leven bestaat niet. Wel is er een individuele zin, die we kunnen vinden en geven. Hoewel zin in ons leven erg belangrijk is omdat het de kwaliteit van ons leven beïnvloed, komt ze niet vanzelf tot leven. Ze vraagt onze bewuste aandacht en inzet.