Van Persoonlijke Ontwikkeling naar Spirituele Bevrijding

Waarom het verwezenlijken van onze droom zo belangrijk is


Stellingen
De vraag 'Waarom is het verwezenlijken van onze droom zo belangrijk?' bevat twee stellingen;: 1) dat we een droom kunnen verwezenlijken en 2) dat het verwezenlijken belangrijk is. Laten we beginnen bij de eerste – de droom waar hier sprake van is komt voort uit het idee dat we ons iets kunnen voorstellen of visualiseren om dat vervolgens daadwerkelijk te verwezenlijken in ons leven. Het is een projectie op het scherm van de werkelijkheid wat we ‘echt’ trachten te maken. Synoniemen zijn onder andere fantasie, verlangen of doel.

The American Dream
In dit tijdperk zullen velen van ons denken aan de alweer wat gedateerde Dream zoals die in de V.S. hoogtij vierde, de mythe van krantenjongen tot miljonair. Essentieel in deze droom is de maakbaarheid van het leven, van ons persoonlijk succes. Het lijkt een combinatie van een helder doel, de passie om dit te bereiken, en de bereidheid ons leven daar aan op te dragen.

De zin van ons leven
Zoals we al zagen in het antwoord op de vraag ‘Wat is de zin van het leven?’ is het hebben van een doel een vorm van zingeving. Een doelloos leven kan als zeer zinloos ervaren worden. Een doelstelling geeft ons leven richting, en dat ervaren we vaak als plezierig, we hebben dan in ieder geval een idee van wat we hier aan het doen zijn.

Een droom of mijn droom?
Het lid- of bezittelijk voornaamwoord is hier belangrijk. Een droom kan de droom van een generatie zijn, van een subcultuur, van vader of moeder of van een andere belangrijke figuur in ons leven. We moeten ons, zeker later in ons leven, serieus afvragen of onze droom werkelijk die van ons is, of dat we de droom van een ander trachten te verwezenlijken.

Mijn droom als realiteit
Mijn droom is, ongeacht de inhoud, in ieder geval iets van mij. Ze is echter niet vrijblijvend, onze droom geeft hoop op vervulling, maar het niet realiseren van onze droom zal ontevredenheid en frustratie brengen. Dus sta goed stil bij het hebben en onderhouden van je droom en zijn potentiele gevolgen.

Het hoogste goed?
Binnen de beperkingen die ieder van ons in zich draagt en de onvoorspelbaarheid van onze omstandigheden, brengt de droom uitkomst. Immers, de visualisering van wat we willen doen, zijn en hebben, drijft ons voort en geeft ons hoop op betere tijden. Is dat een slechte zaak? Nee, niet op voorhand. Wel is het zaak, aangezien het mechanisme wel degelijk resultaten produceert (alleen vaak niet die wij wensen!), om ons te richten op kwalitatief hoge doelen.

Doel en kwaliteit.
We hebben voor het beoordelen van de kwaliteit van onze doelen een kader nodig. Laat ik hier kiezen voor de polariteit narcisme en altruïsme, want dat is deel van mijn droom. In mijn droom zijn doelen die slechts mijn eigen bevrediging dienen van lage kwaliteit (maar vaak wel erg verleidelijk!) en die het welzijn van anderen dienen van hogere kwaliteit.

Zelfonderzoek en richting.
De vraagsteller en lezer doen er volgens mij goed aan zelf de functie en inhoud van hun dromen op te helderen en die zonodig te herzien. Vervolgens kun je kijken welke droom jou en anderen het meest vreugde en welzijn oplevert. Dat nastreven zou een hoogste, persoonlijk, doel kunnen zijn. Maar, zoals een van de 59 slogans uit de Zeven Punten voor het Trainen van Je Geest 1 stelt, ‘Verwacht geen applaus.’

Doe het voor jezelf, de anderen en verwacht geen beloning. Dat is een hoge motivatie met weinig valkuilen voor narcisme. Succes!

  • 1. De twee meest bekende en populaire mindtraining teksten in het Tibetaans-Boeddhsime zijn Langri Thangpa’s Acht Verzen voor het trainen van de Geest en Geshe Chekawa’s  Zeven Punten Training van de Geest.  Lojong, of het trainen van de geest, zoals deze Tibetaans-Boeddhsitische benadering in het Westen bekend is geworden, refereert aan methoden voor het ontwikkelen van een onzelfzuchtige ontwakende geest. We kunnen ook zeggen dat we met lojong onze geest bevrijden uit zijn of haar narcistische gevangenis van preoccupatie met zichzelf, en de benauwde perceptie waarmee iedereen en alles vanuit dat zelfzuchtige standpunt bekeken wordt. En, dat is meteen onze motivatie voor de toepassing van lojong, aangezien narcisme - taaie vorm van reactiviteit -  de wortel is van al ons lijden. Een beroemde beoefening van Shantideva die hiertoe behoort is tonglen: het gelijkstellen en uitwisselen van (je)zelf en anderen.
Categorie: