Expert in Aandacht

De Essentie van Innerlijk Leiderschap


 

In onze cultuur betekent leiderschap leiding geven aan anderen vanuit een formele of informele positie. Weinig of geen aandacht wordt er besteed aan het leiding geven aan onszelf. Er is nauwelijks inzicht dat de kwaliteit van het leiding geven aan anderen direct samenhangt met ons vermogen onszelf leiding te geven. Leiderschap is mede een hype omdat we geloven dat het iets is wat we moeten aanleren. De oplossing ligt volgens experts buiten onszelf, in het aanleren van uniforme leiderschapscompetenties. Hoewel deze kunnen bijdragen aan beter leiderschap ligt de werkelijke oorzaak in ons (on)vermogen onszelf leiding te geven. De basis van verbonden leidinggeven aan anderen ligt in goed leidinggeven aan onszelf. 

Onszelf sturen is iets wat we al ons hele leven doen en het heeft dan ook een sterk persoonlijke vorm. Het is deze al aanwezige persoonlijke houding waarin ons natuurlijk leiderschap zich manifesteert. Bij de een is dat de sterke, directieve leider, bij de ander juist een flexibele verbinder die de dialoog zoekt. Innerlijk Leiderschap is onze verbinding met onszelf zo verdiepen dat het leiden van anderen daar als vanzelf uit volgt. En de ander stimuleert zijn of haar eigen innerlijk leiderschap te ontwikkelen, ongeacht hun formele positie.
Innerlijk Leiderschap is geen truc maar komt voort uit verbinding met onszelf, met werkelijk weten wie we zijn en wat we willen. En daarvoor is stilstaan bij onszelf en reflecteren op de vragen Wie ben ik, Wat doe ik en Wat wil ik? onontbeerlijk. Neem de tijd om te reflecteren, de verbinding met jezelf te verdiepen en verbonden leiderschap volgt.
 
Voor individuen, teams en afdelingen. In-company.

Leestip: Iedereen is een Leider!
 
Resultaat
Beoogd doel van deze workshop is meer inzicht en ervaring in het toepassen van:
 • effectief leiding geven aan jezelf én anderen
 • reduceren van stress bij jezelf én anderen
 • verbeteren van je prestaties en werkvreugde én die van anderen
 • verantwoordelijk zijn voor je eigen ontwikkeling
 • alert en niet-oordelend aanwezig zijn
 • zelfreflectie als training van de geest
 • inzichten omzetten in ander gedrag
 
Workshop inhoud
Innerlijk Leiderschap in 3 stappen
 
Stap 1: Verdiep je in jezelf, jij bent de bron van je ervaringen
Om innerlijk leiderschap te ontwikkelen is het nodig om naar jezelf te kijken, om stil te staan bij wie je werkelijk bent, wat je werkelijk gelooft. De eerste stap naar leiderschap is de moed hebben voor zelfreflectie, om je gewoonten van denken en doen en hun resultaten te zien. Als we dit met compassie doen dan ís dat innerlijk leiderschap.
 
Stap 2: Gebruik je problemen om je verder te ontwikkelen
Tegenslagen en problemen zijn een onlosmakelijk deel van ons leven en werk. Eerder dan de wijdverbreide gewoonte er zo snel mogelijk van af te willen, kunnen we ze gebruiken. We onderzoeken de samenhang tussen wat we geloven over onszelf – ons zelfbeeld – en de ervaren problemen.
Wat je waarschijnlijk al lang vermoedde wordt dan proefondervindelijk bevestigd - je problemen zijn vooral een perceptie, ze komen voort uit je interpretatie van de omstandigheden. De sleutel van het gebruiken van onze problemen ligt in je eigen aandeel.
 
Stap 3: Train je Geest en maak haar je bondgenoot
We ervaren onze geest vaak helemaal niet als onze bondgenoot, want ze bezorgd ons veel problemen. We zijn structureel afgeleid, kunnen ons moeizaam concentreren, hebben geen controle op wat we denken, voelen ons onzeker en zijn vaak onrustig. Het trainen van de geest begint bij het leren niet-afgeleid te zijn. Traditioneel is dat de functie van meditatie en aandacht (mindfulness) beoefening, ons vermogen om de inhoud van onze geest waar te nemen zonder ons ermee te identificeren of te bemoeien. Dit geeft onmiddellijk ruimte en rust, en zal onze geest over tijd tot een krachtige bondgenoot maken.
 
Werkwijze
 • inzicht en toepassen van de drie stappen
 • ervaringsgericht
 • zelfreflectie
 • werkvormen: individueel, paren en plenair
 • integratie ervaringen en inzichten
 • In de tussenliggende periode wordt gevraagd een aantal dagelijkse oefeningen te doen om theorie en ervaring van het eerste deel te oefenen.
 • de tweede dag(deel) kijken we naar de ervaringen hiermee en verdiepen we de theorie en praktijk van het Innerlijk Leiderschap.
 
Deelnemers
Van 6 tot 12
 
Duur
Korte versie:  2 dagdelen van 3 uur (werktijd)
Lange versie: 4 dagdelen van 3 uur (werktijd)
(In overleg is een vervolgtraject per groep en/of individuen mogelijk)
 
Kosten
€ 1500, excl. BTW per dagdeel + € 100 per deelnemer per dagdeel, met een minimum van 6. 
 
Locatie
Op jullie locatie, of op verzoek verzorgen wij de locatie voor jullie rekening.
 
Wanneer 
In overleg op werkdagen of zaterdagen.
 
Hoe?
Bel of mail me en je ontvangt snel een offerte die ik graag kom bespreken.
 

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
Lees de privacyverklaring voor meer informatie.