Expert in Aandacht

Deel 3: Rusten in Aandacht

 

Resultaten trainingsdag en 3 daagse retraite

 • Inzicht in de Dzogchen benadering van Onmiddelijke Realisatie
 • Kunnen gebruiken van klassieke Dzogchen teksten voor studie en beoefening
 • Inzicht en ervaring met de kunst van non-meditatie
 • Kunnen Rusten in Aandacht 
 • Stabilisatie van je ervaring van de Natuur van je Geest


De Realisatie Fase

Deze Fase omvat én overstijgt het niveau van persoonlijke ontwikkeling en existentiële uiteenzetting. De Realisatie Fase richt zich op de natuur van onze geest, op de aard van de werkelijkheid. Het Spirituele Pad heeft als doel ons definitief te bevrijden van misvattingen over de aard van de werkelijkheid. Anders dan in de Psychologische - en Existentiële Fase ligt de focus hier op niet-doen, op Rusten in Aandacht. Op het eerste gezicht lijkt niet-doen tegen intuitief, maar bij verder onderzoek blijkt dat niet-doen, het niet-willen-veranderen-van-hoe-het-is, van wat er dan ook is, precies de van nature aanwezige Rust en Ruimte is waar we al zolang naar op zoek zijn.

Mindfulness en Meditatie zijn technieken om je geest te trainen om aandachtig te zijn in het hier en nu. Het zijn relatief simpele technieken die doorgaans in hun werkzaamheid door de tijd heen onderschat worden. Ze zijn wel een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor Realisatie, want in de latere fasen van het Bewustzijn Ontwikkelings Pad moet de evolutie plaatsvinden van doen (techniek toepassen) naar niet-doen (zijn in wat er is). Deze Fase staat in het teken van de evolutie van doen naar niet-doen of zijn, van Onmiddelijke Realisatie.


Inhoud Realisatie Fase - Rusten in Aandacht

Rusten in Aandacht kan alleen optreden als we niets uitsluiten van wat we waarnemen en ervaren, en alles omvatten. Uitsluiten is reactiviteit – dit (welke ervaring er dan ook nu is) moet er niet zijn, mag er niet zo zijn - en dan is er de onmiddellijke impuls, die vaak onder onze gewaarzijnsdrempel zit (we merken haar niet op) om het te willen veranderen, hoe subtiel ook. Alles Omvattend betekent precies wat er staat, we omarmen, omvatten alles – van pijn tot geluk, van afstand tot nabijheid, van opgaan in samenzijn tot eenzaamheid, van leven tot dood, overvloed en beperking, voor- en tegenspoed.

Alles wat zich voordoet, en het doet zich bij ons allemaal voor - hoewel niet altijd in dezelfde vorm, op hetzelfde moment en in dezelfde hoeveelheid. Ik weet uit ervaring dat het niet mee valt (understatement) niets uit te sluiten en alles te omvatten, en ik heb mij nooit vrijer, opener en compassievoller ervaren dan in die momenten. Ze dienen zich aan tijdens beoefeningen maar steeds vaker spontaan en onverwacht, zomaar tijdens dagelijkse routine bezigheden. Het resultaat van ondermeer langdurige studie en beoefening als langetermijn investering.
 
Het mooie van het Rusten in Aandacht is dat er inherent niets wordt uitgesloten, en alles omvat wordt, want dat zijn de kenmerken van Rusten in Aandacht. Rusten in Aandacht = Niets Uitsluiten en Alles Omvatten. 

LeestipDoor Ontspannen in Aandacht naar Rust en Ruimte


Thema's retraite

 • Wat is Ontwikkeling in de Realisatie Fase?
 • Wat zijn valkuilen in de Realisatie Fase?
 • Onderscheid tussen het geleidelijke en directe Spirituele Pad
 • Reflectie over klassieke Dzogchen teksten en beoefening instructies 
 • Ontspannen van aandacht en Rusten in Aandacht
 • Verblijven in stilte of non-meditatie
 • Onderscheid Doen en niet-doen
 • Onmiddelijke Realisatie
 • Verlicht Leven in alledag


Inrichting van de Retraite

 • Retraitestijl: buiten plenaire sessies in stilte
 • Meditatie in Actie - dagelijkse wandeling
 • Theorie en beoefening van de technieken van de Fase
 • Werkvormen: individueel, kleine groepjes en plenair.
 • Werkgroepjes voor beoefening, ondersteuning en uitwisseling tussen (en na) de trainingsdagen (vrijwillig).
 • Een begeleidend e/werkboek met literatuurlijst.

 

Praktische informatie

Data17/11; 14,15 en 16 december
Tijden  

dag      - werktijden 10.00 - 13.00, 14.00 - 17.00
retraite - werktijden   9.30 - 12.30, 14.30 - 17.30  en 20.00 - 21.30 uur. Residentieel, overnachtingen en maaltijden inbegrepen.

Plaatsonder voorbehoud: Samaya, Werkhoven (prov. Utrecht)

 

 

 

* Deze traningsdag en 3 daagse retraite maken deel uit van de Jaartraining Verlicht Je leven