Training in de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling

Therapie & Coaching Utrecht

 

Trainen van je Geest

Het basisingrediënt van iedere (effectieve) therapie, coaching of spirituele beoefening is Aandacht. Zonder Aandacht kunnen we ons niet losmaken van de beknellende identificatie met onze ervaringen, gedachten en gevoelens. Zonder Aandacht ontberen we letterlijk overzicht en inzicht. We willen graag allemaal tevreden, gezond en energiek zijn. Dat zijn normale menselijke behoeften, net als die aan warmte, erkenning, liefde en veiligheid. Ons verlangen is echter doorgaans groter dan de vervulling ervan. Dan ervaren we een tekort of een gebrek. We kennen dit in vorm van problemen of tegenslag.

Goed beschouwd ervaren de meesten van ons meer problemen en tegenslag dan tevredenheid en voorspoed. Vreemd genoeg blijven we hardnekkig de vervulling van ons geluk nastreven en besteden we in verhouding weinig of geen aandacht aan de ware aard van onze problemen en tegenslag. Daar willen we het liefst zo snel mogelijk en met zo min mogelijk moeite vanaf. De paradox is dat we juist met deze houding onze problemen scheppen en in stand houden. Om onze conditionering, of patronen, te doorbreken moeten we als eerste leren alert aanwezig te zijn én te blijven.

Door onze aandacht bewust te richten op ons eigen aandeel in wat we ervaren - dus juist ook op onze problemen en tegenslag - doorzien we onze geconditioneerde houding in het leven, en komt de bevrijding binnen handbereik. Ik spreek liever van trainen dan van therapie. Trainen van je geest richt zich niet zozeer op de verschijningsvormen van je probleem of tegenslag, hoewel we die wel als ingang nemen, maar op de werkelijke oorzaak van je ervaring. De werkelijke oorzaak ligt in onze geest, in ons zelfbeeld en perceptie. Deel van het trainen van aandacht is actief zelfonderzoek en reflectie over je eigen aandeel in onstane situaties in leven en werk.

Gestalttherapie - individuele training
In de Gestaltbenadering van psychotherapie staat het onderzoeken van je interactie door aandacht tussen jezelf en je omgeving centraal. Het is juist daar, in je relaties en interacties met anderen, dat je gewoonten en patronen - soms pijnlijk - duidelijk zichtbaar worden. 

Relatietherapie - relatie training
De Gestaltbenadering met zijn procesgerichtheid op patronen van denken en doen leent zich bij uitstek voor relatie therapie. De partnerrelatie is de plek waar onze reactiviteit het sterkst is, en de contraproductiviteit van ons gedrag het meest duidelijk wordt.

Coaching - functiegerichte training 
Het moment voor coaching is wanneer je geconfronteerd word met innerlijke of uiterlijke obstakels in je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling in de werksfeer. Hier onderzoek je gericht wat er precies speelt, wat jouw eigen aandeel is en hoe je hier productiever mee kunt omgaan. Kan op eigen initiatief of in opdracht van werkgever.