Expert in waarnemingsgericht zelfonderzoek voor herstel en ontwikkeling van autonomie

Presentaties

Je Bewustzijn Ontwikkelen Doe Je Zo!

Presentatie van de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling - inhoud, ontwikkelingsmogelijkheid en doel, obstakels en het mechanisme van Omvatten en Overstijgen. Introductie voor de Trainingen Verlicht Je Leven en boek publicatie medio 2021. Tijdens de Autonome Fase tot onze volwassenheid gaat ontwikkeling automatisch, maar voor verdere bewustzijn ontwikkeling in ons leven moeten we vanaf de tweede, Psychologische Fase, ons daar bewust toe zetten en zijn inzet, motivatie en doorzettingsvermogen onontbeerlijk, net als de juiste theoretische- en praktische kennis van de Fasen.

Polariteiten - Van Monoloog naar Dialoog

Presentatie over de inhoud, functie, betekenis en omgang met polariteiten, bewustwording van polarisatie, omvatting en overstijging van polariteiten - het geheel is meer dan de som der delen, individueel, in relatie en in de wereld. Polariteiten en hun tussenliggende spectrum zijn, vermits we niet geïdentificeerd zijn met n pool (polarisatie), het gedragsspectrum waaruit we kunnen putten om een adequaat antwoord te geven op de actuele situatie. Nodig is dan ook om ons beide polen en hun spectrum eigen te maken (omvatten) en te overstijgen, of transformeren.

Leven met Aandacht in Relaties

Ons leven bestaat voor een groot deel uit interactie met anderen. Essentieel voor ons overleven, maar zeker ook voor de vervulling van onze basisbehoeften aan waardering, (h)erkenning, veiligheid en geborgenheid. De lengte en hoeveelheid van onze relaties met anderen zijn echter geen garantie voor de kwaliteit ervan. In deze interactieve lezing gaan we op zoek naar een werkzame en praktische definitie van kwaliteit van relatie, hoe we die kunnen verhogen én onderhouden.

Mindtraining (lojong): De Acht Verzen voor het Trainen van je Geest.

Het Lojong onderricht is een traditie van het (inhoudelijk) trainen van de geest in het Tibetaans-boeddhisme, die zich mede door haar praktische bruikbaarheid mag verheugen in een grote populariteit. Deze presentatie is de begeleiding van het artikel 'Introductie Mindtraining (Lojong) en de Acht Verzen' wat je onder Blogs kunt vinden.Samen vormen zij een lezing die ik gaf in 2013 in het Eye-filmmuseum in Amsterdam.

Innerlijk Leiderschap - Verbinding met jezelf als basis voor leidinggeven aan anderen

In het artikel 'Iedereen is een Leider!' stel ik dat leidingnemen voorafgaat aan leidinggeven. Innerlijk Leiderschap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel in de (leef- en) werksituatie, het verhogen van je gewaarzijn (kwaliteit van aanwezigheid) en het stimuleren van het leiderschap van anderen. Leidingnemen is in die zin de optimale manier van leidinggeven: je doet zelf wat je van je medewerkers vraagt en bied ze een oprecht voorbeeld. Deze presentatie maakte deel uit van een training Innerlijk Leiderschap bij de Gemeente Hoorn (NH).

Dialoog, van Inhoud naar Proces in het Verstaan van de Ander

Dialoog is wezenlijk anders dan de monoloog, de communicatievariant die we doorgaans gebruiken. Het verhogen van gewaarzijn van onze neiging tot monoloog, haar functie en contraproductiviteit, opent de mogelijkheid voor een dialogische houding. Dialoog is communiceren met een hogere kwaliteit van aanwezigheid en is gericht op de ander, eerder dan het op onszelf gerichte van de monoloog. Dialoog verhoogt de kwaliteit van de relatie en haar communicatie - ongeacht de specifieke relatie waarin zij toegepast wordt.

Mindfulness, Gewaarzijn en Meditatie

Het ontwikkelen van ons natuurlijke gewaarzijn tot het instrument van gerichte aandacht (mindfulness) vraagt het trainen van de geest. Dit vergt inzicht en helderheid zowel in de theorie van de geest als het trainen van de geest in de praktijk. In deze presentatie vind je de theorie, inhoud en toepassingen in compacte vorm. Zie ook de blog 'Mindfulness en Meditatie: De Essentie in 13 Punten' en mijn boek 'De Kracht van Aandacht - Kleine Gids voor het Trainen van je Geest.'