Gestalttherapeut, trainer en auteur 

Wijsheidinstructies

De Ware Natuur

De ware natuur van de wereld is de ware natuur van de geest.
Het is nooit geboren en is voorbij smart.
Bevrijding zal verwezenlijkt worden door de natuur van de geest zélf te zien,
de ware natuur van verschijnselen.  Er is geen andere vrede om te bereiken.”
(Longchenpa)

The Two Meditations

You have to get your conceptual mind under control with shamatha meditation.
You have to gain insight into emptiness
 and compassion with vipashyana meditation.
(Jon Norris)

Buddha Nature

All Being is Buddha Nature
(Dōgen Zenji 1200-1253)

Mental Suffering

The mental suffering you create is always some form of non-acceptance, some form of unconscious resistance to what is.
On the level of thought, the resistance is some form of judgement. The intensity of the suffering depends on the degree of
resistance to the present moment.
(Eckhart Tolle)

Longchenpa's meditatie advies

DzogpaChenpo meditatie advies:
Het is belangrijk om direct naar [de natuur van] gedachten te kijken als ze opkomen.
Het is belangrijk om in [de natuur] te verblijven als je er zeker van bent.
Het is belangrijk om de meditatieloze meditatie als je meditatie te hebben
Houdt het zonder aarzeling in stand: dit is mijn hart advies.

(Longchenpa,1308-1364

Mogelijkheden en beperkingen

We hebben potentie, maar geen grenzeloze mogelijkheden.
Onderdeel van het gestalte geven aan onze potentie,
is het omgaan met zich aandienende beperkingen. 
Door creatieve aanpassing vergroten we onze vaardigheden
om onze mogelijkheden optimaal te verwezenlijken.
(RdB)

Actie van de geest

Actie is daadwerkelijk letten op je eigen gedachten, goed of slecht, kijkend naar de ware aard van welke gedachten er zich ook voordoen,
zonder terug te kijken naar het verleden, zonder de toekomst uit te nodigen, zonder je vast te klampen aan ervaringen van vreugde,
en zonder overspoeld te worden door trieste situaties. Door dit te doen, probeer je de staat van groot evenwicht, waar al het goede en slechte,
vrede en onrust, geen ware identiteit hebben, te bereiken en daar te blijven.
(Dudjom Rinpoche)

Je hoeft maar een ding te verstaan

Honderd dingen kunnen uitgelegd zijn, duizend verteld,
Maar slechts een ding moet je verstaan.
Weet een ding en alles is bevrijd –
Verblijf in je innerlijke natuur, je gewaarzijn!
(Padmasambhava)

Blijheid

Blijheid betekent niet dat je nooit meer verdriet of stress ervaart;
het is eerder een reflectie van een algemeen optimisme ten opzichte van onszelf en anderen.
(Traleg Kyabgön Rinpoche)

 

Onmiddelijk Gewaarzijn

Dit onmiddellijke gewaarzijn (rigpa), stralend en zonder enige substantie, is het allerhoogste inzicht.
Deze allesdoordringende vrijheid van referentiepunt en denkbeelden, is de allerhoogste meditatie.
Dit ongedwongen verblijven, vrij van overwegingen en gehechtheden, is de allerhoogte activiteit.
Dit oorsponkelijk en spontaan aanwezig-zijn, dat niet gezocht hoeft te worden, is de allerhoogste verworvenheid.
(Shabkar)