Training in de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling

Wijsheidinstructies

Realisation

Realisation is every moment,
There is no one realising.
(RdB)

Van monoloog naar dialoog

Een monologische houding is wat zich aandient persoonlijk nemen.
Een dialogische houding is wat zich aandient persoonlijk maken.
De eerste leidt tot reactief gedrag, de tweede tot gelijkmoedigheid. (RdB)

Zen


Every moment is the universe
(Dainin Katagiri)

You work yourself out

Many people think the purpose of relationship is to work out their stuff, but I don’t think that’s what relationships are for.
I think working out your stuff is your own job, not the relationship’s. You work yourself out. That’s up to you. (...) 
When you’re clear on this, relationship can flower.
(Adyashanti)

III. Wat betreft het direct voortgaan met vertrouwen in bevrijding

Welke grove of subtiele gedachten ook mogen opkomen, door het louter herkennen van hun natuur,
komen zij op terwijl ze tegelijkertijd zich spontaan bevrijden in de enorme uitgestrektheid van het Dharmakaya,
waar Leegte en Gewaarzijn onscheidbaar zijn.
Daarom zou men onmiddellijk moeten voortgaan met vertrouwen in hun bevrijding.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek)

II. Wat betreft het definitief besluiten tot deze unieke staat

Welke fenomenen van zich ook mogen manifesteren, zij representeren allemaal het spel van de creatieve energie of potentialiteit
van iemands eigen onmiddellijke intrinsieke Gewaarzijn (rig-pa’i rtsal). Aangezien er niets is dat dit te boven gaat, zou men deze
staat van enkelvoudig en uniek Gewaarzijn moeten voortzetten.
Daarom moet men definitief besluiten betreffende deze staat voor zichzelf en weten dat er niets bestaat anders dan dit.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek)

I. Wat betreft de directe introductie tot iemands eigen natuur

Dit zuivere onmiddellijke gewaarzijn van het huidige moment, alle gedachten gerelateerd aan de drie tijden transformerend,
is zélf dat oorspronkelijke gewaarzijn of kennis (ye-shes) dat vanuit zichzelf-voortkomend intrinsiek Gewaarzijn (rig-pa) is.
Dit is de directe introductie tot iemands eigen natuur.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek)

 

Gevangen zijn in gedachte

"Gevangen zijn in de gedachte" betekent dat de innerlijke energie is omgezet
van iets relatief neutraals en daarom niet erg belangrijk of meeslepend,
in iets wat helemaal persoonlijk en daarom uiterst belangrijk en meeslepend is.
(Rob Nairn)

Geloof en vertrouwen

Geloof is het interpreteren wat zich voordoet volgens je conditionering.
Vertrouwen is de bereidheid zonder enige vooringenomenheid open te zijn voor wat zich voordoet.
(Vrij naar Ken Mcleod)

Twee soorten lijden

Er zijn twee soorten lijden. Er is het lijden waar je van weg rent, en dat je overal achtervolgt.
En er is het lijden dat jij direct in het gezicht kijkt, en jezelf daardoor bevrijdt.
(Ajahn Chah 1917 - 1993)