Training in de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling

Wijsheidinstructies

Boefen zo

Als je ware zicht, kijk naar het onveranderlijke, lege gewaarzijn.
Als je ware meditatie, laat de natuur van je geest zijn zoals ze is.
Als je ware handelswijze, laat de waan van dualistische fixatie ineenstorten.
Als je ware verwezenlijking, zoek niet het resultaat dat spontaan aanwezig is. 
(Longchenpa 1308-1364)

Het Pad / The Path

Het Pad ontstaat door daar heen te gaan,        The Path emerges by Going There,
Het Pad lost op door hier te Zijn.                       The Path dissolves by Being Here.
(RdB)

Mahamudra

Mahamudra is een eenvoudige, directe methode om voorbij onze gedachten te kijken naar de aard van bewuste ervaring.
Er wordt gezegd dat Mahamudra niet bereikt wordt: 
Niet omdat het te moeilijk is, maar omdat het te gemakkelijk is;
Niet omdat het te ver weg is, maar omdat het te dichtbij is; 
En niet omdat het verborgen is, maar omdat het te voor de hand liggend is. (traditioneel)

Het Spirituele Pad

Een goed Pad bevat altijd een inherente motivatie. Dat wil zeggen dat het zélf de motivatie inspireert die nodig is om door ontwikkeling tot realisatie te komen. Een werkzaam Pad heeft nodig:

1. een helder doel wat je de moeite waard vindt om te realiseren
2. een duidelijk en praktisch pad wat je kunt volgen
3. een motivatie om de nodige inspanning gedurende langere tijd te leveren. (RdB)

Upanishads

Zoals je gelooft, zo zal je worden
Zoals je wilt, zo zal je handelen
Zoals je handelt, zo zal je oogsten.
(vrij naar de Upanishads)

De Vier Leringen

Laat me helder zijn over wat ik zoek
Laat me dit pad zonder compromis volgen
Laat me verwarring en moeilijkheden zien als het pad
Laat mij begrijpen vinden in verwarring zelf.  (Ken McLeod)

Dzogchen Beoefening in het Dagelijks Leven

We moeten in onze meditatie geen onderscheid maken tussen perceptie en het veld van perceptie.
We moeten niet worden als een kat die op een muis loert.
We moeten beseffen dat het doel van meditatie niet ‘het diep in onszelf gaan’ is of terugtrekken van de wereld.
Beoefening moet vrij zijn en niet-conceptueel, ongedwongen door introspectie en concentratie. 
(Dilgo Khyentse Rinpoche)

Compassie

De gedachte om anderen te helpen is compassie,
Weten hoe het te doen is wijsheid,
En het daadwerkelijk doen is moed.  (Sakyong Mipham Rinpoche 1963-)

Houd je altijd aan de drie basis principes

(Vers 23/59)
1. Kom je beloften en geloften na
2. Onthoud je van buitensporig gedrag
3. Oefen geduld in zowel moeilijke als prettige omstandigheden

Er is geen ...

 
 
Er is geen ornament zoals deugd,
Er is geen ellende zoals zorgen maken,
Er is geen bescherming zoals geduld,
Er is geen vriend gelijk aan vrijgevigheid. 
(Nagarjuna, ca. 150 - 250)