Training in de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling

Wijsheidinstructies

Spirituele Psychologie


Spirituele Psychologie heeft als doel ons te bevrijden van conceptuele- en gedragsbeperkingen. De focus is het veranderen van ons perspectief op onze ervaringen, eerder dan het willen veranderen van onze ervaringen zélf. Met haar technieken als Aandacht, Zelfreflectie en Meditatie is ze gericht op het herkennen en realiseren van de natuur van onze geest, van onze natuurlijke staat van Zijn. Dit wordt ook de non-conceptuele of non-dualistische geest genoemd. (RdB)

De Manier om Verlicht te Worden


De manier om verlicht te worden is om te trainen in het herkennen van de essentie van de geest, en deze herkenning te stabiliseren.
(Tulku Urgyen Rinpoche)

Naakt Zien


Voorbije gedachten zijn helder en leeg, en laten geen sporen na, toekomstige gedachten zijn fris en nog niet ontstaan en het huidige moment is van nature aanwezig, zonder enig denkbeeld.
Wanneer je het huidige bewustzijn puur ziet (zonder oordeel of commentaar) is het doorschijnende helderheid, zonder iemand die waarneemt: uitsluitend de aanwezigheid van naakt gewaarzijn. (Padmasambhava)

Meditatie op ieder moment

Wij hebben geen controle over het ontstaan ​​van redenerende gedachten. Gedachten ontstaan ​​niet volgens een schema; ze kunnen en doen zich op ieder moment voor. Precies in overeenstemming daarmee moet meditatie ook iets zijn dat ieder moment kan en zal opkomen. Met andere woorden, gezien het feit dat het ontstaan ​​van gedachten niet gepland is, moet meditatie om bevrijdend te zijn een meditatie zijn waarin het ontstaan ​​van gedachten samenkomt met de meditatie, en de meditatie samenkomt met het ontstaan ​​van gedachten. (Tsoknyi Rinpoche)

Laat je niet beïnvloeden door externe omstandigheden

(vers 50/59)
Ongeacht of je ziek of gezond bent, rijk of arm, comfortabel of oncomfortabel, beoefen tonglen
Wat gewenst is, zend het uit voor anderen om van te genieten. Wat ongewenst is, adem het in,
het direct voor jezelf ervarend en alle anderen die in hetzelfde schiutje zitten.

Train in de drie moeilijkheden

 (vers 44/59) 
1. herken je neurosen als neurosen
2. doe dan niet wat je gewoon bent, maar doe iets anders om je neurotische gedrag te onderbreken, en
3. maak van deze beoefening een manier van leven

Volmaakte Volmaaktheid

Mijn natuur is volmaakte volmaaktheid.
Volmaakt — alle ervaring, patroonmatig of vrij, is vrij van iets om te vermijden of te bereiken.
Volmaakt — de essentie van alle spirituele instructie is volkomen natuurlijke bevrijding.
Volmaakt — de essentie van ieder gezichtspunt is zonder conceptuele positie.
Volmaakt — ieder pad van beoefening eindigt in geen moeite doen.
Volmaakt — alle richtlijnen eindigen niet in doen of niet doen.
Volmaakt — de essentie van resultaat is vrij zijn van hoop.
En deze term 'volmaakt' is zelf ook een concept.                            (Jigme Lingpa,
 1729–1798)

Aandacht

Goed beschouwd is het basisingrediënt van iedere effectieve therapie, coaching en spirituele beoefening Aandacht. Zonder gerichte en bewuste Aandacht kunnen we ons niet bevrijden van de beknellende identificatie met onze ervaringen, gedachten en gevoelens. Zonder Aandacht ontberen we letterlijk overzicht en inzicht, en blijven we gevangen in reactief gedrag. (RdB)

Mediteer altijd op datgene wat wrevel en boosheid oproept

(slogan 49/59)
Doe tonglen beoefening als je wrok voelt. Doe het de hele tijd met kleine dingen,
dan ben je voorbereid om met de grote te werken als ze komen.

De natuurlijke geest

De onbevooroordeelde inhoud van de gewone geest is natuurlijk en eeuwig. Om natuurlijk te zijn, moet  de geest vrij zijn van alles wat kunstmatig gecreëerd is door gedachten of redenaties, van alles wat gevormd is door ervaring of oordelen. Wanneer deze dingen afwezig zijn, dan zeggen we dat de geest in zijn natuurlijke staat is. Wanneer de geest natuurlijk is, is dat in overeenstemming met het pad.
(Chan Master Sheng Yen, 1930-2009)