Gestalttherapeut, trainer en auteur 

Supervisie - Utrecht

 

 

De functie van supervisie is in eerste instantie een gestructureerde vorm voor reflectie over het eigen functioneren in de therapeutische- of coachingrelatie(s) van de begeleider. Voor professionals is het een goede gewoonte - en vaak vereiste voor herregistratie - om regelmatig supervisie te ontvangen over hun werk met clienten. Gewoonlijk doet men dit bij een erkende supervisor in de eigen psychotherapeutische- of coachingdiscipline. Dit ligt voor de hand wanneer men zich vooral wil richten op de inhoud van het proces en de specifieke interventies van die discipline.

Metapositie
Anders is het wanneer men zich in supervisie meer wil richten op het proces van de wisselwerking tussen cliënt en hulpverlener. Deze wijze van supervisie richt zich meer op het onderzoeken van de betekenis van de dynamiek tussen beiden. Hierbij wordt de begeleider als een onlosmakelijk deel van de wisselwerking genomen. Het doel van deze supervisie – met haar nadruk op gewaarzijn van patronen van interactie – is om de supervisant te helpen de wisselwerking in de begeleidingsrelatie te onderzoeken. De daaruit voortkomende hypothese over de betekenis en functie kan de aanzet zijn tot een interventie die past in de eigen werkwijze. De eigen casuistiek vormt de basis van de supervisie.Terwijl deze wijze van superviseren eigen is aan de Gestaltbenadering is zij bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van het kunnen observeren en gerbuiken van wat zich in de relatie manifesteert vanuit een ‘metadisciplinaire’ positie.


Groepen of individueel
Supervisie bied ik zowel individueel als voor groepen (max. 4 deelnemers) aan. Voordeel van de groepssupervisie is dat men meer oefening krijgt door het actief meekijken naar de casuistiek van de collega's. 
In-company supervisie doe ik graag, mail of bel me even.

Ik ben gecertificeerd supervisor bij de NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie en - theorie)

 

 


De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
Lees de privacyverklaring voor meer informatie.