Gestalttherapeut, trainer en auteur 

TeamCoaching - Utrecht

(klik op de afbeelding voor de presentatie!)

Het Geheel is Meer dan de Som der Delen
Het beroemde axioma van Aristoteles - het geheel is meer dan de som der delen - betekent hier dat we pas goed zicht krijgen op de functie van individueel gedrag als we dat in het grotere geheel plaatsten. Het is veel effectiever om gezamenlijk ieders bijdrage te onderzoeken, dan de vemeende veroorzaker(s) van het beperkt functioneren te verwijderen. Het hele team wordt beter naarmate de kwaliteit van aanwezigheid van alle leden hoger wordt. In organisaties heeft het werken met het team - het geheel - de voorkeur boven het werken met een individu - een deel - uit dat team.

Perspectief
Vanuit het perspectief van interactie is ons gedrag een antwoord op de vraag die de actuele situatie ons stelt. De antwoorden (gedrag) van de leden van een team bepalen in belangrijke mate de werkzaamheid van dat team. We onderscheiden hier nadrukkelijk de inhoudelijke antwoorden op de zakelijke vragen van het gedrag dat een antwoord is op de onderlinge interactie in het team. Het is vooral dat laatste dat contraproductief kan zijn.

TeamCoaching
In deze teamcoaching richten we ons op het (leren) observeren van de interactie, het duiden van de betekenis daarvan en het leren intervenieren op procesniveau. Na een korte introductietraining van 1 dagdeel (3 uur), waarin men intensief een dialogische basishouding traint, werken we gedurende een aantal reguliere teambijeenkomsten verder. De interactie van het team tijdens de bijeenkomst gebruiken we als direct trainingsmateriaal.

Geen verlies van tijd en omzet
Dat betekent dat de training hoofdzakelijk doorgaat tijdens de normale werkzaamheden van het team - zo worden effectiviteit van oefening en productie optimaal gecombineerd. Dus een investering met weinig verlies van productie.

Mail of bel me dan kom ik graag om jullie wensen en mogelijkheden te inventariseren. 


De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
Lees de privacyverklaring voor meer informatie.