Gestalttherapeut, trainer en auteur 

Training: Mindful Handelen en Communiceren


Aandacht als voorwaarde voor adequaat inzicht, overzicht en doelmatigheid in gedrag en communicatie in organisaties


Doelgroep
Ceo’s, directeuren, managers, leidinggevenden, raden van bestuur, raden van commissarissen.

Performance Management
Competentie- of performancemanagement dient traditioneel om consistentie in kwaliteit van performance te stimuleren en te waarborgen. Ze dient als een min of meer objectief instrument om de performance te meten, om te bepalen of die voldoet aan de gestelde doelen. Ze wordt dan ook vaak gebruikt als instrument bij evaluatie- en beoordelingsgesprekken.

Aandacht als competentie
Dat aandacht een basale competentie is wordt duidelijk als we ons realiseren dat zij het fundament is van ons geestelijk functioneren. Alle competenties leunen in meer of mindere mate op aandacht. Zonder aandacht, of opmerkzaamheid, kunnen we niet effectief functioneren en onze competenties optimaal gebruiken. Aandacht (Eng. mindfulness) is iets wat iedereen van nature heeft. De basis is zintuiglijke waarneming (Eng. awareness). De functie van aandacht in ons bewustzijn van wie we zijn in onze omgeving, laat zich goed illustreren als we het in een schema plaatsen van kwaliteit van bewustzijn.

          Hoge kwaliteit van bewustzijn

          Lage kwaliteit van bewustzijn

Fig. 1 Kwaliteit van bewustzijn

In dit model is gewaar – ben je, de eerste aandacht. Dit is ons vermogen om onszelf waar te nemen terwijl we ervaringen hebben (ervaring – heb je), ook wel bekend als helikopter- of metapositie. Door de verhoogde kwaliteit van aandacht (door training) nemen we beter en meer informatie waar over onze ervaring, zowel in onszelf zoals gedachten, gevoelens en emoties, als van onze directe omgeving en gesprekspartners.

Zelfreflectie
Deze hogere kwaliteit van informatie verwerken we vervolgens (reflecteren – doe je) door zelfreflectie. In deze zogenaamde tweede aandacht zien we door de overdenking en interpretatie patronen, trekken we conclusies en nemen aan de hand daarvan bewuste en gerichte actie. Bewustwording (bewust – word je) is het resultaat van de drie daaraan voorafgaande stappen. Hier betekent het dat we informatie en feedback over onze performance zelf adequaat registreren en verwerken, ons gedrag en communicatie verbeteren en effectiever functioneren in gesprek met onze stakeholders. Door oefening zal dit een verworvenheid worden die steeds vanzelfsprekender aanwezig is.

Trainen van Aandacht
Een belangrijk praktisch nut van het trainen van aandacht is dat een deel van ons (onbewuste) gedrag ronduit contraproductief is. Gedrag is hier ons antwoord op de vraag die de actuele situatie waar we ons in bevinden aan ons stelt. Helaas is ons gedrag (antwoord) vaak een herhaling van eerdere gedragingen en geen adequaat antwoord op de huidige situatie (vraag). Ons gedrag is dan een compromis tussen de twee polen behoefte en angst. We proberen twee zaken tegelijkertijd te verwezenlijken, namelijk het bevredigen van de actuele behoefte - zoals waardering, respect, veiligheid, succes - en het vermijden van de actuele angst.


    Fig.2 Gedragsinteractie

Vooral het trachten te vermijden van waar we angst voor hebben (zoals conflict, falen, afwijzing), eerder dan onze behoeften trachten te bevredigen, leidt tot contraproductief gedrag. Observatie laat al snel zien dat we vooral bezig zijn met trachten te vermijden wat we niet willen. Zonder getrainde kwalitatieve aandacht zullen we deze contraproductiviteit pas opmerken in het resultaat van onze interactie met de ander, maar niet terwijl we het aan het doen zijn!

Dit is waarom het trainen van kwalitatieve aandacht noodzakelijk is. Zonder voldoende kwalitatieve aandacht blijven we de oorzaak van ons falen, conflict en afwijzing buiten onszelf zoeken (ander/omstandigheden) zonder inzicht in onze eigen bijdrage aan het resultaat. Door het trainen van kwalitatieve aandacht wordt het mogelijk om het eigen gedrag in het moment te toetsen, te beoordelen en zonodig aan te passen.

Leestip: Koester je problemen en gebruik ze als oorzaak van je succes!


Inrichting van de training

De training is gericht op het trainen van aandacht in haar toepassingen in gedrag en communicatie met de stakeholders. Het trainen van aandacht vraagt tijd en energie. Niet alleen tijd qua directe training, maar juist ook tijd en aandacht voor de oefening na de training.

Vorm
Dit onderwerp en deze vorm vragen een grote mate van zelfwerkzaamheid van de deelnemers. Om dit te structureren ontvangen de deelnemers tussen de trainingsdagen eens per twee weken, gerichte vragen die ze per mail beantwoorden. Om de kwaliteit van de training te borgen loopt dit door tot twee maanden na de training. In die periode is aanvullende telefonische of mailondersteuning tot max. 1 uur per deelnemer inbegrepen.
 
Evaluatie
De deelnemers schrijven een gestructureerd evaluatieverslag (1) direct na de 2 dagentraining, en na de derde dag (2) en twee maanden na de training (3). In overleg met de opdrachtgever en deelnemers maken zij hiervan een samenvatting voor de opdrachtgever na afloop van de hele training zodanig dat die de ROI kan beoordelen. 

 
Training Mindful Actie & Communicatie
 

Doel
De efectiviteit van de deelnemers verhogen door hun impact en invloed op de stakeholders waar ze zaken mee doen positief te beinvloeden.  De focus ligt hierbij op gedrag en communicatie.


Resultaat

 • adequaat toepassen van kwaliteit van aandacht
 • effectief aanwezig kunnen zijn in het moment én blijven
 • adequaat toepassen van zelfreflectie
 • omzetten van verkregen inzicht in effectiever gedrag en communicatie met stakeholders

Inhoud

Dag 1 – Functie van Kwaliteit van Aandacht 

 • Model van kwaliteit van aandacht en toepassing
 • Technieken voor het trainen van aandacht
 • Technieken voor het trainen van zelfreflectie


Dag 2 –Toepassen van Kwaliteit van Aandacht

 • Oefenen van aandacht tijdens actie en communicatie
 • Oefenen van zelfreflectie na de actie en communicatie
 • Toepassen STAR-methodiek voor zelfevaluatie
 • Oefenpunten formuleren voor periode tot 3e dagdeel


Dag 3 - Evaluatie, verdieping en planning leertraject

 • Reflectie op inzicht en toepassing van aandachtspunten
 • Verdieping theorie en toepassing in interactie met stakeholders
 • Planning dagelijkse oefening en gewenste progressie
   

Werkwijze

 • presentatie
 • interactie en dialoog
 • zelfreflectie en verwerking
 • individueel, subgroepen en plenair
 • werkopdrachten voor oefening tussenperiode en na afronding
 • actieve evaluatie eigen ontwikkeling door (twee)wekelijkse vragen
 • studie e-boek training met theorie en oefeningen


Duur

 • 3 dagen (18 trainingsuren)
 • zelfwerkzaamheid en ondersteuning tot 2 mnd na de training


Deelnemers

 • min. 6 en max. 10 deelnemers per training
 • Kostenindicatie per training: van € 12.500,- tot € 17.500,-  excl. 21% btw 
 • Incl. voorbereiding, uitvoering, reiskosten, e-boek (pdf), e-ondersteuning,  en excl. ruimte(n), eten en drinken.
   

* Mail of bel me voor een afspraak. Ik ga graag in dialoog met jullie over deze training. 

 
 

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.
Lees de privacyverklaring voor meer informatie.