Van Persoonlijke Ontwikkeling naar Spirituele Bevrijding

De Essentie van Innerlijk Leiderschap

Innerlijk leiderschap is een vaardigheid
In onze cultuur betekent leiderschap doorgaans het leiding geven aan anderen, vanuit een formele of informele positie. Weinig of geen aandacht wordt er besteedt aan het leiding geven aan onszelf. Er is geen inzicht dat de kwaliteit van het leiding geven aan anderen – die vaak laag is, zoals velen van ons uit eigen ervaring weten – direct samenhangt met ons vermogen onszelf leiding te geven. 

Leiding nemen vraagt om zelfreflectie.
Tips en feedback van anderen zijn belangrijk voor onze ontwikkeling. Maar echt cruciaal is onze bereidheid tot zelfreflectie, want wij weten beter dan wie dan ook wie we werkelijk zijn en wat onze ware motivatie is. Het vergt moed om onszelf te ontmoeten en ook die eigenaardigheden te zien waar we niet zo blij mee zijn. Manfred Kets de Vries zegt over leiderschap: 'Zoals de indianen zeggen: als je op een dood paard rijdt, kun je maar beter afstappen. Maar veel leiders blijven gewoon op dat dode paard zitten, in de hoop dat er iets anders gebeurt. Ze denken niet na, hebben geen zelfreflectie, weten niet waar ze naartoe rennen en met welke reden.’

Essentie 1: Verdiep je in jezelf, jij bent de bron van je ervaringen
Om innerlijk leiderschap te ontwikkelen is het nodig om naar jezelf te kijken, om stil te staan bij wie je werkelijk bent, wat je werkelijk gelooft. De eerste stap naar leiderschap is de moed hebben voor zelfreflectie, om je gewoonten van denken en doen en hun resultaten te zien. Als we dit met compassie doen dan ís dat innerlijk leiderschap.

In mijn eigen leven heb ik de waarde en bruikbaarheid van deze vaardigheid met vallen en opstaan geleerd.
De vaardigheid om onszelf te leiden krijgen we meestal niet van thuis of op school mee. Het zijn onze levenservaringen, en nog meer cruciale levensgebeurtenisen, die ons confronteren met onze beperkingen. Problemen en tegenslagen zijn goede graadmeters om onze vaardigheid te testen. Die gelegenheden krijgen we allemaal in overvloed – ik wel in ieder geval - en die kunnen we gebruiken in ons voordeel.

Essentie 2: Gebruik je problemen om je verder te ontwikkelen
Tegenslagen en problemen zijn een onlosmakelijk deel van ons leven en werk. Eerder dan de wijdverbreide gewoonte er zo snel mogelijk van af te willen, kunnen we ze gebruiken. We onderzoeken de samenhang tussen wat we geloven over onszelf – ons zelfbeeld – en de ervaren problemen. Wat je waarschijnlijk al lang vermoedde wordt dan proefondervindelijk bevestigd - je problemen zijn vooral een perceptie, ze komen voort uit je interpretatie van de omstandigheden. Door de gewoonte van interpretatie naar haar bron te herleiden krijgen we een doorslaggevend inzicht: de bron is onze geest. De sleutel van het gebruiken van onze problemen ligt in ons eigen aandeel.

Ervaringen ontstaan in wisselwerking met onze directe omstandigheden.
Wisselwerking betekent dat we zowel beinvloeden als beinvloed worden. Als we de dynamiek hiervan beter bekijken dan kunnen we ons eigen aandeel herkennen in het voorkomen van de omstandigheden. Ons eigen aandeel is onze perceptie van de omstandigheden en ons gedrag wat daaruit volgt. Eerst is er de perceptie en dan het gedrag, hoewel we dat vaak niet inzien. Alerte aanwezigheid - mindfulness - is hier onontbeerlijk.

Essentie 3: Train je Geest en maak haar je bondgenoot
We ervaren onze geest vaak helemaal niet als onze bondgenoot, want ze bezorgd ons veel problemen. We zijn structureel afgeleid, kunnen ons moeizaam concentreren, hebben geen controle op wat we denken, voelen ons onzeker en zijn vaak onrustig. Het trainen van de geest begint bij het leren niet-afgeleid te zijn. Traditioneel is dat de functie van concentratie-meditatie, ons vermogen om de inhoud van onze geest waar te nemen zonder ons ermee te identificeren of te bemoeien. Dit geeft onmiddelijk ruimte en rust, en zal onze geest over tijd tot een krachtige bondgenoot maken.

Leestip: lees ook Iedereen is een Leider!

 
Categorie: