Aardappels schillen

Zen verwart spiritualiteit niet met denken aan God terwijl je aardappels schilt. Zen spiritualiteit is gewoon de aardappels schillen.
(Alan Watts)

 

Oorzaak en aanleiding

Anderen en omstandigheden zijn niet de oorzaak van onze ervaring en reactie, ze zijn slechts de aanleiding. De werkelijke oorzaak van hoe we met de aanleidingen omgaan is in onze geest.
(RdB)

 

De Drie Punten die de Essentie raken

De directe introductie in iemands eigen natuur is het eerste essentiële punt.
Het direct ontdekken van deze enkelvoudige staat is het tweede essentiële punt.
De directe voortzetting met vertrouwen in (zelf)bevrijding is het derde essentiële punt.
(Tsik Sum Ne Dek)

 

Kijk naar je acties

Als je je vorige leven wilt kennen, kijk dan naar je huidige omstandigheden. Als je je toekomstige leven wilt kennen, kijk dan naar je huidige acties.
(Padmasambhava)

 

De vijf slogans van Machik Labdron

Onthul je verborgen fouten.
Benader wat je afstotend vind.
Help hen die je denkt niet te kunnen helpen.
Laat alles waar je aangehecht bent gaan.
Ga naar plekken waar je bang (voor) bent.

 

Process of thought

A great many people think they are thinking,
when they are merely rearranging their prejudices.
(David Bohm)


Hart advies Longchenpa

Het is belangrijk om direct naar de natuur van gedachten te kijken als ze opkomen.
Het is belangrijk om in die natuur te verblijven als je er zeker van bent.
Het is belangrijk om meditatieloze meditatie als je meditatie te hebben.
Houdt het zonder aarzeling in stand: dit is mijn hart advies.


Aandacht Is

Een essentieel punt in onze spirituele ontwikkeling is zien dat de Aandacht die we zijn, hetzelfde is voor, tijdens en na realisatie.
(RdB)


Rust en Ruimte

Rust en ruimte
Zijn onmiddelijk en onontkoombaar
Door Rusten in Aandacht
Niets uitsluitend en allesomvattend
De enkele oorsponkelijke werkelijkheid.
(RdB)


Ontspan je geest volledig

Volg niet het verleden en nodig de toekomst niet uit.
Speculeer niet over het heden en mediteer niet met je intellect.
Analyseer niet met redenerend denken; ontspan je geest totaal.
(Tilopa 988 - 1069)

 

Natuurlijk gewaarzijn

Verbazingwekkend, natuurlijk gewaarzijn is voorbij gedachten.
Levendig helder, is er geen verduistering.
Naakt manifest, is er geen dwaling.
Klaar wakker, is er geen subject en object.
(Dzogchen tantras)

Drie belangrijke zaken

Uiteindelijk zijn er maar drie zaken belangrijk:
Hoe veel je hebt liefgehad, 
Hoe zorgzaam je geleefd hebt,
En hoe gracieus je de dingen hebt laten gaan,
Die niet voor jou bedoeld waren.  
(Boeddha)

Het ultieme punt

De beoefening van de Dharma zou je op het punt moeten brengen
waarop je hetzelfde constante gewaarzijn kunt onderhouden, 
zowel binnen als buiten beoefeningsessies. 
Dit is het ultieme punt van alle spirituele instructie.
(Dilgo Khyentse Rinpoche)


Spontaan Aanwezig

Binnen de essentie - natuurlijk wakker zijn dat oorspronkelijk zuiver is  
Manifesteert de natuur - een straling die spontaan aanwezig is.
(Mipham Rinpoche)


Pijn

De enige manier waarop je je pijn kunt verdragen
Is door het pijn te laten doen.
(Shunryu Suzuki)


Hevel de last van de Os niet over op de Koe

Draag je last niet over aan iemand anders.
Neem verantwoordelijkheid voor wat van jou is.
(slogan 34/59 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest)


Natuurlijke Vreugde

Wanneer liefde pijn ontmoet wordt het compassie.
Wanneer liefde blijheid ontmoet wordt het vreugde.
Vreugde is een uitdukking van het ontwaakte hart,
een kwaliteit van verlichting.  
(Jack Kornfield)

 

De Geloften van het trainen van de geest

Geef de overwinning en het voordeel aan anderen en neem alle verlies en mislukking op jezelf, in het bijzonder dat van je vijanden.
Als je zo handelt, zal de training van de geest resultaat opleveren.
(Dilgo Khyentse Rinpoche)

 

Wisdom and Love

When I see I'm nothing, that is wisdom.
When I see I'm everything, that is love.
And between those two my life moves.
(Nisargadatta Maharaj)


Freedom from Suffering

Als je lijden ziet, is het enige wat je hoeft te doen het accepteren,
En je lichaam en geest offeren aan Ultieme Aanwezigheid.
Dan keren jij en lijden terug naar leegte, en is er vrijheid van lijden. 
(Dainin Katagiri)

 

Grote dingen tot stand brengen

Plan het moeilijke als het nog makkelijk is. Doe het grote als het nog klein is.
De moeilijke dingen in de wereld moeten beginnen als ze nog makkelijk zijn.
De grote dingen in de wereld moeten beginnen als ze nog klein zijn.
Daarom doet de wijze tot het eind toe nooit grote dingen,
Daardoor kan hij grote dingen tot stand brengen.
(Lao zi  604-507 v. Chr.)


Ontwaken

Denk nu niet dat Ontwaken het einde is. Ontwaken is het einde van zoeken, het einde van de zoeker, maar is het begin van een leven geleefd vanuit je ware natuur. 
(Adyashanti)

 

Het Moment

Herken het moment van ervaren en rust precies daar. 
(Jamgön Kongtrul) 


Waarheid

Waarheid heeft geen definitief karakter.
Het is niet iets om je aan vast te houden.
Waarheid wordt van minuut tot minuut ontdekt of helemaal niet.
(Adyashanti)


Dit ene en kostbare leven

Je probleem is hoe ga je dit ene en kostbare leven dat je hebt gekregen doorbrengen.
Ga je het besteden om te proberen er goed uit te zien en het creëren van de illusie dat je macht hebt over omstandigheden,
of ga je het proeven, ervan genieten en de waarheid ontdekken over wie je bent.
(Anne Lamott)


Oneindig aanpassingsvermogen

Als je in armoede terecht komt, leef dan op die manier zonder klagen - dan zal de armoede je niet tot last zijn.
Evenzo, als je rijk bent, leef met je rijkdom. Dit alles is de werking van de Boeddha-natuur.
Kortom, Boeddha-natuur heeft de kwaliteit van oneindig aanpassingsvermogen.
(Roshi Philip Kapleau)


Cultiveer je tolerantie

Er is geen kwaad gelijk aan woede,
En geen discipline als geduld,
Streef daarom altijd naar tolerantie,
Het cultiverend op verschillende manieren.
(Shantideva)


Herkennen van je natuur

Je hebt misschien je natuur herkend, 
maar tenzij je er volkomen vertrouwd mee bent,
zal je als een kind op een slagveld zijn: 
de vijand 'denken'  zal volledig over je heen lopen.
(Longchenpa)


Tijdloos gewaarzijn

Vertrouw op tijdloos gewaarzijn, dat vrij is van maken,
zonder identiteit, en de essentie zélf van zijn;
vertrouw niet op gewoon bewustzijn,
dat is een geest die gefixeerd is
op kenmerken en concepten.
(Jamgon Kongtrul Lodro Thaye)


Own Your Mind Business

Onze geest met zijn doorlopende gedachten, beelden,
oordelen en impulsen, is als een wild beest.
Ongetemd brengt hij veel leed en schade teweeg,
Getemd zal hij bijdragen aan realisatie van onze natuur.
Dus train je Geest en voed hem met rust en ruimte.
(RdB)

 

Mindfulness - Open hart en geest

Mindfulness is niet alleen maar het kalmeren van onze geest, maar het hebben van een hart en geest die zo sterk zijn dat ze ieder niveau van verwarring en pijn kunnen aangaan en tegelijkertijd open, vriendelijk en vrijgevig blijven.'
(Richard Reoch)


Spiritueel Leven

Als zoeken niets meer oplevert,
Begint Spiritueel Leven.
(Adi Da Samraj)


Trainen van de Geest

We moeten onze geest blijven trainen om de spontaan voorkomende korte realisaties of herkenning van de natuur van onze geest uit te breiden.
Hierdoor vermindert de tijd dat we afwezig of mindless zijn. Het vermindert de manier waarop we ons oude, onverlichte perspectief in stand houden.
(RdB)


Verdraagzaamheid

Er is geen groter kwaad dan haat en er is geen
beoefening belangrijker dan verdraagzaamheid.
Daarom moet je verdraagzaamheid ontwikkelen,
vol toewijding, op velerlei manieren.
(Shantideva, medio 8e eeuw)


Het Ultieme Inzicht

Samsara is de geest naar buiten gericht, verloren in zijn eigen projecties,
Nirvana is de geest naar binnen gericht, zijn eigen natuur herkennend.
(Tulku Urgyen Rinpoche)


De Geest

Hij is niet eeuwig, want niets ervan bestaat werkelijk.
Hij is niet niets, want er is schittering en alertheid.
Hij is niet één, want vele dingen worden waargenomen.
Hij is geen veelheid, want we kennen de enkele smaak van eenheid.
Hij is niet ergens anders, want Gewaar-zijn is inherent aan de onmiddelijke werkelijkheid.
(Shabkar, Vlucht van de Garuda)


Grote Gelukzaligheid

De geest is de basis van alle gedachten
Helderheid en weten zijn de eigenschappen van de geest.
Open ruimte is de natuur van die helderheid en weten.
Grote gelukzaligheid is de essentie van open ruimte.
(Lama Shang)
 

Tijdloos gewaarzijn

Vertrouw op tijdloos gewaarzijn, dat vrij is van handelingen,
zonder identiteit en de essentie van zijn;
Vertrouw niet op gewoon bewustzijn, dat is een geest die gefixeerd is
op kenmerken en concepten. 
(Jamgon Kongtrul Lodro Thaye)


Rust op natuurlijke wijze

Hou je geest fris, zonder denken
Aan het verleden, de toekomst of het heden.
Of gedachten nu verschijnen of niet,
mediteer niet doelbewust, maar rust op natuurlijke wijze. 
(The Mind of Mahamudra)


Open Ruimte

Als het boeddhisme spreekt over open ruimte, spreekt het niet over een soort van niet-bestaan​.
Integendeel, de leringen over open ruimte wijzen juist naar het idee van mogelijkheid: dat alles kan gebeuren.
(17th Karmapa)

 

Spirituele Psychologie

Spirituele Psychologie heeft als doel ons te bevrijden van conceptuele- en gedragsbeperkingen. De focus is het veranderen van ons perspectief op onze ervaringen, eerder dan het willen veranderen van onze ervaringen zélf. Met haar technieken als Aandacht, Zelfreflectie en Meditatie is ze gericht op het herkennen en realiseren van de natuur van onze geest, van onze natuurlijke staat van Zijn. Dit wordt ook de non-conceptuele of non-dualistische geest genoemd.
(RdB)

 

De Manier om Verlicht te Worden

De manier om verlicht te worden is om te trainen in het herkennen van de essentie van de geest, en deze herkenning te stabiliseren.
(Tulku Urgyen Rinpoche)

 

Naakt Zien

Voorbije gedachten zijn helder en leeg, en laten geen sporen na, toekomstige gedachten zijn fris en nog niet ontstaan en het huidige moment is van nature aanwezig, zonder enig denkbeeld.
Wanneer je het huidige bewustzijn puur ziet (zonder oordeel of commentaar) is het doorschijnende helderheid, zonder iemand die waarneemt: uitsluitend de aanwezigheid van naakt gewaarzijn.
(Padmasambhava)


Meditatie op ieder moment

Wij hebben geen controle over het ontstaan ​​van redenerende gedachten. Gedachten ontstaan ​​niet volgens een schema; ze kunnen en doen zich op ieder moment voor. Precies in overeenstemming daarmee moet meditatie ook iets zijn dat ieder moment kan en zal opkomen. Met andere woorden, gezien het feit dat het ontstaan ​​van gedachten niet gepland is, moet meditatie om bevrijdend te zijn een meditatie zijn waarin het ontstaan ​​van gedachten samenkomt met de meditatie, en de meditatie samenkomt met het ontstaan ​​van gedachten.
(Tsoknyi Rinpoche)


Laat je niet beïnvloeden door externe omstandigheden

Ongeacht of je ziek of gezond bent, rijk of arm, comfortabel of oncomfortabel, beoefen tonglen. 
Wat gewenst is, zend het uit voor anderen om van te genieten. Wat ongewenst is, adem het in, het direct voor jezelf ervarend en alle anderen die in hetzelfde schuitje zitten.
(slogan 50/59 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest)


Train in de drie moeilijkheden

 1. herken je neurosen als neurosen
2. doe dan niet wat je gewoon bent, maar doe iets anders om je neurotische gedrag te onderbreken, en
3. maak van deze beoefening een manier van leven
(slogan 44/59 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest

 

Volmaakte volmaaktheid

Mijn natuur is volmaakte volmaaktheid.
Volmaakt — alle ervaring, patroonmatig of vrij, is vrij van iets om te vermijden of te bereiken.
Volmaakt — de essentie van alle spirituele instructie is volkomen natuurlijke bevrijding.
Volmaakt — de essentie van ieder gezichtspunt is zonder conceptuele positie.
Volmaakt — ieder pad van beoefening eindigt in geen moeite doen.
Volmaakt — alle richtlijnen eindigen niet in doen of niet doen.
Volmaakt — de essentie van resultaat is vrij zijn van hoop.
En de term 'volmaakt' is zelf ook een concept.
(Jigme Lingpa, 1729–1798)             

 

De natuurlijke geest
De onbevooroordeelde inhoud van de gewone geest is  natuurlijk en eeuwig. Om natuurlijk te zijn, moet  de geest vrij zijn van alles wat kunstmatig gecreëerd is door gedachten of redenaties, van alles wat gevormd is door ervaring of oordelen. Wanneer deze dingen afwezig zijn, dan zeggen we dat de geest in zijn natuurlijke staat is. Wanneer de geest natuurlijk is, is dat in overeenstemming met het pad.
(Chan Master Sheng Yen, 1930-2009)

 

De Ware Natuur

De ware natuur van de wereld is de ware natuur van de geest.
Het is nooit geboren en is voorbij smart.
Bevrijding zal verwezenlijkt worden door de natuur van de geest zélf te zien, de ware natuur van verschijnselen.  Er is geen andere vrede om te bereiken.”
(Longchenpa)

 

The Two Meditations

You have to get your conceptual mind under control with shamatha meditation.
You have to gain insight into emptiness
 and compassion with vipashyana meditation.
(Jon Norris)

 

Buddha Natuur

Alle Zijn is Boeddha Natuur
(Dōgen Zenji 1200-1253)

 

Mental Suffering

The mental suffering you create is always some form of non-acceptance, some form of unconscious resistance to what is.
On the level of thought, the resistance is some form of judgement.
The intensity of the suffering depends on the degree of resistance to the present moment. 
(Eckhart Tolle)

 

Mogelijkheden en beperkingen

We hebben potentie, maar geen grenzeloze mogelijkheden.
Onderdeel van het gestalte geven aan onze potentie,
is het omgaan met zich aandienende beperkingen. 
Door creatieve aanpassing vergroten we onze vaardigheden
om onze mogelijkheden optimaal te verwezenlijken.
(RdB)


Actie van de geest

Actie is daadwerkelijk letten op je eigen gedachten, goed of slecht, kijkend naar de ware aard van welke gedachten er zich ook voordoen, 
zonder terug te kijken naar het verleden, zonder de toekomst uit te nodigen, 
zonder je vast te klampen aan ervaringen van vreugdeen zonder overspoeld te worden door trieste situaties.
Door dit te doen, probeer je de staat van groot evenwicht, waar al het goede en slechte, vrede en onrust, geen ware identiteit hebben, te bereiken en daar te blijven.
(Dudjom Rinpoche)


Je hoeft maar één ding te verstaan

Honderd dingen kunnen uitgelegd zijn, duizend verteld,
Maar slechts één ding moet je verstaan.
Weet één ding en alles is bevrijd –
Verblijf in je innerlijke natuur, je gewaarzijn!
(Padmasambhava)


Blijheid

Blijheid betekent niet dat je nooit meer verdriet of stress ervaart; het is eerder een reflectie van een algemeen optimisme ten opzichte van onszelf en anderen.
(Traleg Kyabgön Rinpoche)

 

Het Allerhoogste Inzicht

Dit onmiddellijke gewaarzijn (rigpa), stralend en zonder enige substantie, is het allerhoogste inzicht.
Deze allesdoordringende vrijheid van referentiepunt en denkbeelden, is de allerhoogste meditatie.
Dit ongedwongen verblijven, vrij van overwegingen en gehechtheden, is de allerhoogte activiteit.
Dit oorsponkelijk en spontaan aanwezig-zijn, dat niet gezocht hoeft te worden, is de allerhoogste verworvenheid.
(Shabkar)

 

Realisation

Realisation is every moment,
When there is no one realising.
(RdB)


Van monoloog naar dialoog

Een monologische houding is wat zich aandient persoonlijk nemen.
Een dialogische houding is wat zich aandient persoonlijk maken.
De eerste leidt tot reactief gedrag, de tweede tot gelijkmoedigheid. 
(RdB)


Zen

Every moment is the Universe.
(Dainin Katagiri)


You work yourself out

Many people think the purpose of relationship is to work out their stuff, but I don’t think that’s what relationships are for.
I think working out your stuff is your own job, not the relationship’s.
You work yourself out. That’s up to you. (...) 
When you’re clear on this, relationship can flower.
(Adyashanti)

 

De Drie Punten die de Essentie Raken (Tsik Sum Ne Dek)

I. Wat betreft de directe introductie tot iemands eigen natuur

Dit zuivere onmiddellijke gewaarzijn van het huidige moment, alle gedachten gerelateerd aan de drie tijden transformerend, is zélf dat oorspronkelijke gewaarzijn of kennis (ye-shes) dat vanuit zichzelf-voortkomend intrinsiek Gewaarzijn (rig-pa) is.
Dít is de directe introductie tot iemands eigen natuur.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek)

 

II. Wat betreft het definitief besluiten tot deze unieke staat

Welke fenomenen van zich ook mogen manifesteren, zij representeren allemaal het spel van de creatieve energie of potentialiteit van iemands eigen onmiddellijke intrinsieke Gewaarzijn (rig-pa’i rtsal).
Aangezien er niets is dat dit te boven gaat, zou men dezestaat van enkelvoudig en uniek Gewaarzijn moeten voortzetten.
Daarom moet men definitief besluiten betreffende deze staat voor zichzelf en weten dat er niets bestaat anders dan dit.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek)

 

III. Wat betreft het direct voortgaan met vertrouwen in bevrijding

Welke grove of subtiele gedachten ook mogen opkomen, door het louter herkennen van hun natuur, komen zij op terwijl ze tegelijkertijd zich spontaan bevrijden in de enorme uitgestrektheid van het Dharmakaya,
waar Leegte en Gewaarzijn onscheidbaar zijn.
Daarom zou men onmiddellijk moeten voortgaan met vertrouwen in hun bevrijding.
(Dudjom Rinpoche - Tsik Sum Ne Dek) 

 

Gevangen zijn in gedachte

"Gevangen zijn in de gedachte" betekent dat de innerlijke energie is omgezet
van iets relatief neutraals en daarom niet erg belangrijk of meeslepend,
in iets wat helemaal persoonlijk en daarom uiterst belangrijk en meeslepend is.
(Rob Nairn)


Geloof en vertrouwen

Geloof is het interpreteren van wat zich voordoet volgens je conditionering.
Vertrouwen is de bereidheid zonder enige vooringenomenheid open te zijn voor wat zich voordoet.
(Vrij naar Ken Mcleod)


Twee soorten lijden

Er zijn twee soorten lijden. Er is het lijden waar je van weg rent, en dat je overal achtervolgt.
En er is het lijden dat jij direct in het gezicht kijkt, en jezelf daardoor bevrijdt.
(Ajahn Chah 1917 - 1993)

 

Werk eerst met de grootste onzuiverheden

Krijg inzicht in je grootste obstakels
- trots, agressie, zelfkleinering enzovoorts -
En werk eerst met deze.
Doe het met helderheid en compassie.
(Slogan 27 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest)


Vergis je niet

Vergis je niet - verlichting is een destructief proces. Het heeft niets te maken met beter worden of blijer zijn.
Verlichting is het afbrokkelen van onwaarheid. Het is de facade van pretentie doorzien.
Het is de volledige uitroeiing van alles waarvan we ons inbeelden dat het waar was.
(Adhyashanti)

 

Ontwikkelen van Praktische Wijsheid

Punt 1 
Wijsheid is zien hoe het (werkelijk) is.

Praktische tip: Verlies je niet in je persoonlijke realiteit, dat geeft ruimte in je geest en handelen. 
'De Wijze (m/v) beweegt mee in het relatieve, dagelijkse leven zonder zijn zicht op het absolute te verliezen.'
​(RdB)

 

Punt 2 
Wijsheid is zien dat omstandigheden feitelijk zijn, maar dat je ervaring ervan een persoonlijke smaak en kleur heeft.

Praktische tip: Wissel ervaringen uit, maar ga er niet over in discussie. Bediscussieer enkel meningen.
'De Wijze (m/v) is zich gewaar van zijn eigen projecties en die van anderen, en realiseert zich de relativiteit van beide.' 
(RdB)

 

Punt 3 
Wijsheid is weten dat je eigen ervaring het resultaat is van de wisselwerking met je omgeving – en van je eigen aandeel daarin.

Praktische tip: Vraag je af of je reactie in verhouding staat tot de actuele aanleiding. Is die buiten proportie, ga er dan van uit dat er een oude, persoonlijke lading een rol speelt.
'De Wijze (m/v) onderkent zijn eigen aandeel en blijft vrij van reactiviteit.'  
(RdB)

 

Punt 4 
Wijsheid staat niet gelijk aan eigenwijsheid.

Praktische tip: Verplaats jezelf in de ander en bekijk de wereld en jezelf eens vanuit hun perspectief.
'De Wijze (m/v) ontwikkelt zijn wijsheid door zijn vermogen tot empathie en compassie.' 
(RdB)

Punt 5 
Wijsheid is een werkwoord.

Praktische tip: Oefen Wijsheid in iedere situatie: wat is hier en nu het juiste oordeel en de juiste handeling?
'De Wijze (m/v) laat theorie en praktijk overeenkomen door voortdurende zelfreflectie.'
(RdB)


Punt 6
 
Wijsheid is je inzicht in het belang van perceptie bruikbaar maken voor anderen.

Praktische tip: Meditatie is een relatief eenvoudige en snelle manier om de relatieve en absolute werkelijkheden daadwerkelijk te kunnen ervaren.
​'De Wijze (m/v) ziet de twee werkelijkheden en helpt anderen de mogelijkheden daarvan te benutten.'
(RdB)

 

Punt 7 
Wijsheid is het leven serieus nemen zonder je gevoel voor humor te verliezen.

Praktische tip: Als je moet lachen let dan eens op wat er gebeurt, je perceptie verandert! Humor is meestal door een onverwachte  perspectiefverandering.
'De Wijze (m/v) gebruikt humor om de bevrijdende werking van perspectief verande- ring teweeg te brengen.'
(RdB

 

Punt 8 
Wijsheid is vergankelijk en situationeel. 

Praktische tip: leer jezelf de drie vragen  - Wie ben ik nu, Wat doe ik nu, Wat wil ik nu?- regelmatig te stellen ongeacht de situatie. Het verhoogt de kwaliteit van je aanwezigheid en inzicht in je gedrag en ervaring.
'De Wijze (m/v) verenigt de absolute en de relatieve werkelijkheid in zijn geest en handelen door het universele als uitgangspunt te nemen voor het tijdelijke en persoonlijke.'
(RdB

 

Boefen zo

Als je ware zicht -  kijk naar het onveranderlijke, lege gewaarzijn.
Als je ware meditatie - laat de natuur van je geest zijn zoals ze is.
Als je ware handelswijze -  laat de waan van dualistische fixatie ineenstorten.
Als je ware verwezenlijking - zoek niet het resultaat dat spontaan aanwezig is. (Longchenpa 1308-1364)

 

The Path

The Path emerges by Going There,
The Path dissolves by Being Here.
(RdB)

 

Mahamudra

Mahamudra is een eenvoudige, directe methode om voorbij onze gedachten te kijken naar de aard van bewuste ervaring.
Er wordt gezegd dat Mahamudra niet bereikt wordt: 
Niet omdat het te moeilijk is, maar omdat het te gemakkelijk is;
Niet omdat het te ver weg is, maar omdat het te dichtbij is; 
En niet omdat het verborgen is, maar omdat het te voor de hand liggend is. (traditioneel)

 

Het Spirituele Pad

Een goed Pad bevat altijd een inherente motivatie. Dat wil zeggen dat het zélf de motivatie inspireert die nodig is om door ontwikkeling tot realisatie te komen. Een werkzaam Pad heeft nodig:
1. een helder doel wat je de moeite waard vindt om te realiseren
2. een duidelijk en praktisch pad wat je kunt volgen
3. een motivatie om de nodige inspanning gedurende langere tijd te leveren.
(RdB)


Gevolgen

Zoals je gelooft, zo zal je worden
Zoals je wilt, zo zal je handelen
Zoals je handelt, zo zal je oogsten.
(Upanishads)


De Vier Leringen

Laat me helder zijn over wat ik zoek
Laat me dit pad zonder compromis volgen
Laat me verwarring en moeilijkheden zien als het pad
Laat mij begrijpen vinden in verwarring zelf.  
(Ken McLeod)


Dzogchen Beoefening in het Dagelijks Leven

We moeten in onze meditatie geen onderscheid maken tussen perceptie en het veld van perceptie.
We moeten niet worden als een kat die op een muis loert.
We moeten beseffen dat het doel van meditatie niet ‘het diep in onszelf gaan’ is of terugtrekken van de wereld.
Beoefening moet vrij zijn en niet-conceptueel, ongedwongen door introspectie en concentratie. 
(Dilgo Khyentse Rinpoche)


Compassie

​De gedachte om anderen te helpen is compassie,
Weten hoe het te doen is wijsheid,
En het daadwerkelijk doen is moed.  
(Sakyong Mipham Rinpoche 1963-)


Houd je altijd aan de drie basis principes

1. Kom je beloften en geloften na
2. Onthoud je van buitensporig gedrag
3. Oefen geduld in zowel moeilijke als prettige omstandigheden
(Slogan 23/59 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest)


Er is geen ...

Er is geen ornament zoals deugd,
Er is geen ellende zoals zorgen maken,
Er is geen bescherming zoals geduld,
Er is geen vriend gelijk aan vrijgevigheid. 
(Nagarjuna, ca. 150 - 250)

 

Volmaakte Volmaaktheid

Volmaakt inzicht is vrij van fixeren en vastgrijpen. 
Volmaakte meditatie is vrij van accepteren en verwerpen. 
Volmaakt handelen gaat voorbij aan elke inspanning.
Volmaakt resultaat is spontaan aanwezig zijn, zonder verwachtingen.    
(Shabkar, 1781-1851)  

 

Sleutel tot tevredenheid

De sleutel tot tevredenheid is niet een leven vrij van problemen, 
maar een geest die in staat is problemen om te zetten in oorzaken van tevredenheid.
(RdB)

 

Korte sessies

Ongeacht de staat van onze gedachten, moeten wij ons standvastig toeleggen op regelmatige beoefening, dag na dag, waarbij we de beweging van onze gedachten observeren en ze terug naar hun bron traceren. 
We moeten er niet op rekenen dat we onmiddellijk in staat zijn de stroom van onze concentratie dag en nacht in stand te houden.
Wanneer we beginnen te mediteren op de natuur van de geest, is het beter om korte meditatie-sessies te doen, meerdere malen per dag.
(Dilgo Khyentse Rinpoche 1910 – 1991)

 

Voordelen van Meditatie

De Boeddha werd gevraagd wat meditatie hem opgeleverd had. 
Hij antwoordde: Niets! Maar laat me je vertellen wat ik verloren heb:
Kwaadheid, bezorgdheid, depressie, onzekerheid, en angst voor ouderdom en dood.
(ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr).

 

Aandacht

Goed beschouwd is het basisingrediënt van iedere effectieve therapie, coaching en spirituele beoefening Aandacht. Zonder gerichte en bewuste Aandacht kunnen we ons niet bevrijden van de beknellende identificatie met onze ervaringen, gedachten en gevoelens. Zonder Aandacht ontberen we letterlijk overzicht en inzicht, en blijven we gevangen in reactief gedrag.
(RdB)


Mediteer altijd op datgene wat wrevel en boosheid oproept

Doe tonglen beoefening als je wrok voelt. Doe het de hele tijd met kleine dingen, dan ben je voorbereid om met de grote te werken als ze komen.
(slogan 49/59 De Zeven Punten voor het Trainen van de Geest)