Van Inspiratie tot Realisatie

Boeken

Hieronder vind je mijn boeken, de gepubliceerde en de 'in uitvoering' zijnde. Bij Blogs vind je blogs, 
artikelen en presentaties die ik in de loop van de jaren schreef en publiceerde.

 


De Kracht van Aandacht - Kleine Gids voor het Trainen van je Geest 
In dit boek vind je een praktische uitleg over de inhoud en werking van Aandacht, Meditatie en Mindfulness. Het presenteert een model van kwaliteit van bewustzijn, en van verdieping van reflectie. Het beschrijft de stappen op het Pad van  bewustzijnontwikkeling van het begin tot het resultaat, de realisatie van de natuur van je geest.Het boek (2013, 104 pag.) is verkrijgbaar in verschillende versies, namelijk paperback, eboek enaudioboek. 
Alle versies kun je in de webwinkel bestellen. 

 

De Eenvoud van Perfectie - Kleine Gids voor het Spirituele Pad
In deze tweede Kleine Gids onderzoeken we de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling, te weten de Autonome, de Psychologische, de Spirituele en de Realisatie Fase. Bij iedere Fase vind je een inleiding van de betreffende Fase en haar teksten. Het ontmantelen van de specifieke reactiviteit (belangrijkste obstakel) in iedere Fase staat centraal. Het boek staat stil bij deze praktische obstakels en haar oplossingen op het Spirituele Pad. Het is inhoudelijk een vervolg op de eerste Kleine Gids (zie boven). Tegelijkertijd is het een gedegen introductie op het komende, omvangrijkere, Verlicht Je Leven (zie hieronder). Het boek (2020, 140 pag.) is te koop in
verschillende versies, namelijk paperback, eboek en audioboek.
Alle versies kun je in de webwinkel bestellen.

 


Verlicht Je Leven - Theorie en Praktijk van de 4 Fasen van Bewustzijn Ontwikkeling (werktitel)
In dit boek schreef ik de afgelopen jaren een overzicht van onze (potentiële) ontwikkeling van Bewustzijn of het Spirtuele Pad.  Zowel een theoretisch als praktisch inzicht in de inhoud en dynamiek van de Psychologische, Spirituele en Realisatie Fase. Geïllustreerd met voorbeelden en ondersteund met praktische oefeningen en experimenten om het ook te kunnen toepassen. Het geheel dient als oriëntatie en duiding waar je bent op je pad, en wat je te doen hebt in die Fase. Aangevuld met vragen en suggesties om zelf te kunnen vaststellen of wat je doet, en niet doet, productief of contraproductief is. Hier vind je een aantal voorpublicaties.
Publicatie verwacht - voorjaar 2022.