Een vraag die aandacht verdient

In iedere levensfase komen er in ons werk en leven specifieke vragen op de voorgrond. Meestal niet in de vorm van een directe vraag (gedachte), maar veel vaker in de vorm van een situatie. Een omstandigheid die ons uitdaagt, confronteert, beklemt of bevrijdt. Een gebeurtenis die ons aanspoort om te onderzoeken wat de wisselwerking is tussen ons en onze directe omgeving. Het is tijd om helder krijgen wat ons eigen aandeel er in is.

Een centrale stelling die ik in al mijn werk (voor onderzoek en toepassing) gebruik is deze:
'De ander(en) en je omstandigheden zijn niet de oorzaak van je ervaring of reactie, ze zijn slechts een aanleiding.'

Het betekent dat we ons alleen kunnen bevrijden uit onze beperkende patronen van denken en doen als we inzien dat de werkelijke oorzaak voor onze reactie (antwoord) – en de resultaten daarvan – in onze eigen geest besloten ligt.

We reageren veelal impulsief en emotioneel, en houden bij gebrek aan voldoende gewaarzijn daarmee de vicieuze cirkel in stand. Adequate antwoorden vragen om alerte en heldere aanwezigheid in het hier-en-nu. Het temmen van onze eigen geest en daarmee het verhogen van de kwaliteit van bewustzijn door alerte aandacht te trainen brengt praktische voordelen voor individuen en teams.
 

Waarom Coaching?
De aanleiding voor coaching is doorgaans dat je in aanraking komt met (chronische) omstandigheid in je persoonlijke of professionele ontwikkeling. Deze omstandigheid vraagt, soms dwingend, om aandacht en onderzoek. Het initiatief voor coaching kan zowel bij jou als je werkgever liggen.

Waarvoor coaching?
- regelmatig of chronisch ziekteverzuim
- burn-out en vermoeidheid
- gebrek aan motivatie, uitzichtloosheid
- arbeids- of samenwerkconflicten
- verlangen naar ontwikkelen van talenten en competenties
- onderzoeken van de eigen ontwikkelingsbehoefte
- creëren en onderhouden van innerlijke rust
- zingeving en verdieping

Hoe Coaching?
In mijn coaching benadering nodig ik je uit je eigen visie en gedrag te onderzoeken in relatie met je privé en werkomgeving. Belangrijk is je bereidheid tot gewaarzijn en zelfreflectie: zonder inzicht geen verandering.

Inhoud Coaching?
Het gaat hier niet over goed of fout van jou, of je omgeving, maar om inzicht in de functie van je gedrag en communicatiestijl in die interactie met de ander(en). Vanuit dit inzicht kan je tot een passende verandering komen. De wisselwerking die zich in de coachingrelatie ontvouwt tussen coach en cliënt dient naast je inhoudelijke coachingvraag, als ingang en richting in het onderzoek.