Expert in Aandacht

Deel 1: Voorbij Emoties


Resultaat Training

 • Inzicht in de theorie, en ervaring met de praktijk van Aandacht: Awareness en Mindfulness
 • Onderscheid kunnen maken tussen productief en contraproductief gedrag
 • Contraproductief gedrag kunnen ontmantelen
 • Inzicht in de functie en bruikbaarheid van emoties
 • Vaardigheid in het herkennen en onderbreken van reactief gedrag
 • Inzicht in de theorie en toepassing van de Gedragsdriehoek
 • Ervaring met technieken om je te bevrijden uit de greep van je emoties 
 • Voorbereiding voor de Training 'Voorbij Gedachten'


De Psychologische Fase
In de eerste ontwikkelingsfase in ons leven (van geboorte tot volwassenheid) worden de fundamenten gelegd waarop we in de latere Fasen ons leven kunnen vormgeven. Het belangrijkste aspect van ontwikkeling in deze Autonome Fase is, net als in de latere trouwens, Aandacht. Er is al Aandacht vanaf het prille begin op het niveau van zintuiglijke waarneming, maar deze is rudimentair, ze is niet gestructureerd noch bewust. Gaandeweg wordt die Aandacht ontwikkeld en komen er meer mogelijkheden in ons bereik. Bij het bereiken van onze volwassenheid gaan we over naar de volgende Fase, de Psychologische.

Deze tweede Fase is de tijd waarin we zelfonderzoek (kunnen) doen naar de patronen van denken en doen die zich ontwikkelden in de Autonome fase. De Psychologische Fase van persoonlijke ontwikkeling bestaat uit het kunnen vergroten van onze zelfkennis, van vaardigheden als communicatie, assertiviteit, zelfvertrouwen, ons bevrijden uit de greep van onze emoties en anders leren omgaan met angst, schuld en schaamte.  Deze Fase is niet voor iedereen hetzelfde, want anders dan in de Autonome Fase, is hier ontwikkeling niet min of meer automatisch. De Psychologische Fase geeft gelegenheid, maar vraagt tegelijkertijd inzicht, vaardigheid en motivatie om de mogelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk vorm te geven. 

Inhoud Fase
In deze Fase onderscheiden we welke patronen productief zijn (ons brengen wat we willen), en welke contraproductief (ons brengen wat we niet willen). We richten ons hier op hetgeen we inhoudelijk kunnen veranderen en in het bijzonder op de invloed van onze emoties. Emoties zijn sterke ervaringen die veel invloed hebben op onze wijze van denken en doen. De basis van onze emotionele reflexen ligt in de Autonome Fase.

Deze reflexen blijken deels contraproductief te zijn geworden in onze volwassenheid, ze zijn niet meer adequaat voor wat de situaties in ons leven van ons vragen. We noemen dit reactief gedrag - een onmiddelijke emotioneel gestuurde reactie om een verwachte ervaring - bijvoorbeeld afkeuring of afwijzing - te vermijden. Reactief gedrag is bij uitstek contraproductief dus is het zaak dat we leren dit tijdig te herkennen en te stoppen. Goede graadmeter: als we situaties of gedrag van anderen persoonlijk nemen dan zijn we reactief, we zijn niet vrij om naar keus te reageren maar reageren vanuit een oude emotionele gewoonte.

De Training
Deze 4 daagse training richt zich op onze belangrijkste taak in deze Fase, namelijk onszelf bevrijden uit de greep van onze emoties. Je leert de theorie van de Gedragsdriehoek, de vicieuze cirkel en de zelfvervullende voorspelling en hoe je deze kunt gebruiken in je dagelijks leven om je reactiviteit op te lossen. Je bevrijden van je emoties betekent niet dat je probeert ze te onderdrukken of te negeren, zoals gebeurt bij wat men noemt spiritual bypassing. In essentie is dit het willen overslaan van je uiteenzetting of confrontatie met je schaduwkanten. Je doet hier precies het tegenovergestelde, je leert je Aandacht gebruiken om ze tijdig op te merken en ze niet automatisch je denken en doen te laten sturen. De helderheid van geest die ontstaat door beoefening hiervan geeft je ruimte om keuzes te maken die een beter en adequater antwoord zijn op de situatie waar je je in bevindt.

Dit werk om uit de greep van je emoties te komen is een voorwaarde voor het kunnen verdergaan naar de volgende ontwikkelingsfase, de Existentiele. De min of meer automatische overgang van de Autonome naar de Psychologische fase is niet meer van toepassing op deze overgang. De overgang naar de Existentiele Fase vraagt gerichte Aandacht voor, en bevrijding van, de identificatie met het  emotionele zelf van de eerdere Fase. Het is een noodzakelijke voorwaarde, zonder desidentificatie geen transformate.

Thema's Training

 • Wat is Ontwikkeling in de Psychologische Fase?
 • ​Wat zijn de valkuien in de Psychologische Fase?
 • Aandacht: Awareness en Mindfulness
 • Gedrag: alle gedrag is functioneel, en veel gedrag is contraproductief (geworden)
 • Emoties: functie en bruikbaarheid 
 • Reactief gedrag: oorzaak, uitwerking en ontmanteling
 • Gedragsdriehoek: de actieve toepassing
 • Identificatie en desidentificatie in de Psychologische Fase
 • Wat is nodig voor een volledige overgang naar de Existentiele fase?


Inrichting van de Training

 • Theorie en beoefening van de technieken van de Fase
 • Reflectie over deze Fase van het Pad
 • Werkvormen: individueel, kleine groepjes en plenair.
 • Werkopdrachten tussen trainingsdagen voor integratie in dagelijks leven
 • Individuele begeleiding per mail tijdens de duur van de training over de inhoud, toepassing, obstakels en inzichten.
 • Werkgroepjes voor beoefening, ondersteuning en uitwisseling tussen (en na) de trainingsdagen (vrijwillig).
 • Een begeleidend e/werkboek met literatuurlijst.


Praktische informatie

DataStart 13/1 
Tijden  alle dagen lopen van 10 - 17, lunchpauze van 13 - 14 uur (koffie/thee inbegrepen, lunch niet)    
PlaatsAvanturijn, Voetiusstraat 3, 3512 JL trecht (bij de Dom)


                
            
           
       

* Deze training maakt deel uit van de Jaartraining Verlicht Je Leven.