Gestalttherapie
In de Gestaltbenadering van psychotherapie staat het onderzoeken van de interactie tussen jezelf en je omgeving centraal. Het is juist daar, in je relaties en interacties met anderen, dat je gewoonten en patronen - soms pijnlijk - duidelijk zichtbaar worden. Patronen zijn manieren van (over)leven die je al jong in verschillende situaties ontwikkelde. Later merk je dat sommige gewoonten die eerder creatief en passend waren, in de tijd een beperking zijn geworden.

Gedrag als antwoord
Het uitgangspunt is dat je altijd in interactie bent met je omgeving, betekent dat symptomen - van vermoeidheid tot burn-out, van conflicten tot scheiding, van moedeloosheid tot eenzaamheid — je iets belangrijks vertellen over je relatie met je omgeving. Symptomen worden gezien als informatie over de aard en kwaliteit van je relatie met de omgeving. Anders gezegd, je kijkt naar jezelf als onlosmakelijk deel van een groter geheel, waarin je op velerlei wijze beïnvloed wordt door de interactie ermee. Mijn benadering richt zich op het verhogen van je besef van de inhoud en betekenis van je interactie; van de relatie tussen jou en je omgeving.


Aandacht voor wat er is
In therapie vertaalt zich dat ook in aandacht voor de actuele interactie tussen jou en mij. Deze focus maakt het mogelijk ervaring en inzicht te krijgen in hoe je zelf medeverantwoordelijk bent voor de gevolgen van je gedrag. Je onderzoekt het niet alleen daar en toen, maar vooral hier-en-nu.
Verantwoordelijkheid nemen is de bereidheid jezelf en de ander daadwerkelijk te zien, en de invloed van wie je bent en wat je doet op je omgeving. Door je niet gewaar te zijn, geen besef te hebben van de interactie blijf je ronddraaien in oude oplossingen die de bekende problemen veroorzaken. En vraag je je af: waarom heb, ervaar, voel, zie, denk - ik dat altijd?

 

Investeren In Jezelf
Je kunt veranderen door te investeren in het onderzoeken van je patronen van denken en doen, en hun functie. Je onderzoekt deze in het grotere geheel van je mogelijkheden en omstandigheden. Door stil te staan en aanwezig te zijn in het actuele moment, krijg je inzicht en overzicht. Van daaruit komt duurzame ontwikkeling tot stand. Een werkzame vorm daarvoor is Gestalttherapie. Met mijn 30 jaar werkervaring ga ik graag dit onderzoek met je aan.

 

Vergoedingen
Gestalttherapie wordt vaak vergoed uit de aanvullende verzekering. Via deze link http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie kom je op een uitgebreid overzicht hoeveel vergoeding jouw verzekeraar geeft bij welke aanvullende verzekering.
Wil je graag bij mij terecht en je denkt het ook met de verzekeringsbijdrage niet te kunnen betalen (denk aan ca. 10 consulten in 3/4 maanden) bel of mail me dan even, dan kunnen we kijken of we tot een voor beide partijen acceptabele overeenkomst kunnen komen.

 

Je bent van harte welkom!
Bel of mail me  voor een kennismakingsgesprek.

NB. Het kennismakingsgesprek heeft hetzelfde tarief als reguliere consulten.