InCompany Traning Innerlijk Leiderschap

 

In onze cultuur betekent leiderschap leiding geven aan anderen vanuit een formele of informele positie. Weinig of geen aandacht wordt er besteed aan het leiding geven aan onszelf. Er is nauwelijks inzicht dat de kwaliteit van het leiding geven aan anderen direct samenhangt met ons vermogen onszelf leiding te geven. 

Leiderschap is mede een hype omdat we geloven dat het iets is wat we moeten aanleren. De oplossing ligt volgens veel experts in het aanleren van uniforme leiderschapscompetenties. Hoewel deze kunnen bijdragen aan beter leiderschap ligt de werkelijke oorzaak in ons (on)vermogen onszelf leiding te geven. De basis van verbonden leidinggeven aan anderen ligt in goed leidinggeven aan onszelf. 

Onszelf sturen is iets wat we al ons hele leven doen en het heeft dan ook een sterk persoonlijke vorm. Het is deze al aanwezige persoonlijke houding waarin ons natuurlijk leiderschap zich manifesteert. Bij de een is dat de sterke, directieve leider, bij de ander juist een flexibele verbinder die de dialoog zoekt.

 

Innerlijk Leiderschap is onze verbinding met onszelf zo verdiepen dat het leiden van anderen daar als vanzelf uit volgt. En de ander stimuleert zijn of haar eigen innerlijk leiderschap te ontwikkelen, ongeacht hun formele positie.

 

Innerlijk Leiderschap is geen truc maar komt voort uit verbinding met onszelf, met werkelijk weten wie we zijn en wat we willen. En daarvoor is stilstaan bij onszelf en reflecteren op de vragen Wie ben ik, Wat doe ik en Wat wil ik? onontbeerlijk. Neem de tijd om te reflecteren, de verbinding met jezelf te verdiepen en verbonden leiderschap volgt.

 

 • Het gaat hier om het trainen van een houding die voortkomt uit het vermogen tot zelfreflectie over het eigen gedrag, de eigen gewoonten van denken en doen.
 • Door zelfreflectie krijgt men zicht op het eigen aandeel in de interactie met anderen en de resultaten daarvan
 • Door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag wordt het mogelijk om tot zelf gewenste aanpassing van gedrag te komen.

 

Voor individuen, teams en afdelingen

Doel

Deze training brengt meer inzicht en ervaring in het toepassen van:

 • toepassen van de drie stappen 
 • effectief leiding geven aan jezelf én anderen
 • reduceren van stress bij jezelf én anderen
 • verbeteren van je prestaties en werkvreugde én die van anderen
 • verantwoordelijk zijn voor je eigen ontwikkeling
 • alert en niet-oordelend aanwezig zijn
 • zelfreflectie als training van de geest
 • inzichten omzetten in ander gedrag

      
Drie stappen voor Innerlijk Leiderschap

Zelfreflectie als basis voor persoonlijke ontwikkeling
Om innerlijk leiderschap te ontwikkelen is het nodig om naar jezelf te kijken, om stil te staan bij wie je werkelijk bent, wat je werkelijk gelooft. De eerste stap naar leiderschap is de moed hebben voor zelfreflectie, om je gewoonten van denken en doen en hun resultaten onder ogen te zien.

Problemen gebruiken voor zelfontwikkeling
Tegenslagen en problemen zijn een onlosmakelijk deel van ons leven en werk. Eerder dan de wijdverbreide gewoonte er zo snel mogelijk van af te willen, kunnen we ze leren gebruiken. We onderzoeken de samenhang tussen wat we geloven over onszelf – ons zelfbeeld – en de ervaren problemen.

Je geest trainen tot bondgenoot
We ervaren onze geest vaak helemaal niet als onze bondgenoot, want ze bezorgt ons ook veel problemen. We zijn structureel afgeleid, kunnen ons moeilijk concentreren, hebben geen controle op wat we denken, voelen ons soms onzeker en onrustig. Het trainen van de geest begint bij het leren niet-afgeleid te zijn.

 

Werkwijze

 • praktijkgerichte theorie 
 • ervaringsgericht
 • zelfreflectie
 • werkvormen: individueel, paren en plenair
 • integratie ervaringen en inzichten
 • werkopdrachten tijdens en tussen trainings- en integratiedagen 

 

Deelnemers

Van 8 tot 10

 

Duur

4 dagdelen van 3 uur (werktijd) + 2 integratiedagdelen.

(In overleg is een andere lengte en/of vervolgtraject per groep en/of individuen mogelijk)

 

Kosten

€ 2500, excl. BTW per dagdeel, excl. voorbereiding en reiskosten.

 

Locatie

Op jullie locatie, of op verzoek verzorgen wij de locatie voor jullie rekening.

 

Wanneer 

In overleg.