Expert in Aandacht

Mindful Begeleiden voor Coaches en Therapeuten

Datum: 
dinsdag, 17 oktober, 2017

 


 

​4 daagse Bijscholing in Kwalitatieve Aandacht voor Coaches en Therapeuten.                              

Resultaat bijscholing

 • Inzicht en toepassing van Kwalitatieve Aandacht (awareness en mindfulness) in de begeleidingsrelatie
 • Met minder energie betere resultaten behalen
 • Opmerken en duiden van (eigen) reactiviteit in de begeleidingsrelatie
 • Gebruiken van reactiviteit als instrument in de begeleiding
 • De competentie Kwalitatieve Aandacht trainen met gebruik van STAR-model
 • Regelmatige beoefening voor trainen en onderhouden van Aandacht

 

Begeleiden is een relatie

Coaching en therapie vinden plaats in relatie. Een relatie tussen twee of meerdere mensen bestaat uit een wisselwerking, waarvan in de begeleidingsrelatie twee specifieke aspecten een belangrijke rol spelen, namelijk inhoud en proces. De inhoud is het onderwerp van de interactie en is doorgaans op het eerste gezicht redelijk helder en eenduidig.


Van Inhoud naar Proces

Daarnaast is er het proces van de interactie – de actie en reactie op elkaars gedrag. Dit aspect is al minder helder en eenduidig, meestal hebben we het niet echt in de gaten, zeker niet als de vorm subtiel is. Het is deels afhankelijk van de school waarin men opgeleid is, maar ook voor procesgericht opgeleiden is Kwalitatieve Aandacht niet vanzelfsprekend. We worden wel met het resultaat geconfronteerd, maar hebben vaak niet voldoende zicht op waar het uit voortkomt, noch op ons eigen aandeel daarin.


Kwaliteit van Relatie

Een belangrijk aspect van de kwaliteit van onze werkrelatie is de mate van reactiviteit van onszelf. Reactiviteit is onze onmiddellijke (emotioneel gedreven) reactie op een externe aanleiding in het gedrag van de ander die een diepe gevoeligheid in onszelf raakt. Onze reflex is onszelf te beschermen. Dit oude gedrag is echter contraproductief geworden, en ze is in deze situatie geen adequaat antwoord in de begeleiding.

In de begeleidingsrelatie is reactiviteit een van de belangrijkste obstakels voor een hogere kwaliteit van relatie: hoe meer reactiviteit hoe lager de kwaliteit van de werkrelatie. Reactiviteit maakt dat we onmiddellijk minder alert aanwezig zijn in de relatie, en reageren op het gedrag van de ander op een wijze die geen professioneel doel dient. Het kost energie en maakt ons werk minder effectief.

De kwaliteit van onze werkrelatie kan daarom niet alleen gezien worden in het licht van onze opleiding, inhoudelijke kennis, vaardigheden en werkervaring, omdat zij in belangrijke mate afhankelijk is van de Kwaliteit van onze Aandacht in het hier-en-nu.


Kwaliteit van Aandacht

Gerichte Aandacht is ons vermogen alert aanwezig te zijn in het actuele moment zonder afleiding door interne of externe aanleidingen. Ofwel we zijn in staat ongeacht wat zich in de relatie aandient om alert aanwezig te blijven, en niet reactief te worden op het gedrag van de ander. Dit is belangrijk, zeker omdat achter alle inhoudelijke problemen en vragen waarmee onze klanten komen juist hun eigen reactiviteit (proces) schuil gaat waar zij zich van willen verschonen. Ik noem Kwalitatieve Aandacht ook wel ‘de moeder aller competenties’ – zij is de noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van alle vaardigheden.

Hoewel Aandacht de grond van ons bewustzijn is, ontwikkelt de Kwaliteit van Aandacht zich niet vanzelf. Om de kwaliteit te verhogen moeten we onze geest trainen. Deels doen we dat door directe oefening in mindfulness of alert aanwezig zijn, en deels door onze gewoonten van aandacht, denken en doen te (blijven) onderzoeken. Zowel tijdens als buiten onze werk. Het zijn precies deze vaardigheden en toepassingen waar we ons in deze bijscholing voor professionele begeleiders mee uiteen zullen zetten.


Inrichting Bijscholing

Deze bijscholing is bedoeld voor professionals die zich (verder) willen bekwamen in het gebruik van Kwalitatieve Aandacht (awareness en mindfulness) in hun werkrelaties. Dit omvat zowel individuele begeleiding als relatiebegeleiding, en voor teambegeleiding en/of therapiegroepen is deze bijscholomg ook geschikt.

Het aantal deelnemers is beperkt zodat er ruime aandacht is voor ieders proces en professionele ontwikkeling. Tijdens en tot 3 maanden na de bijscholing is er ondersteuning beschikbaar per mail. Iedereen ontvangt na afloop van de training een uitgebreide pdf met de theorie voor herhaling en studie.

Aanbevolen wordt om voor de duur van de bijscholing en daarna intervisiegroepen te vormen voor integratie en feedback over het geleerde. Op verzoek kan de trainer na afloop van de opleiding aansluiten voor supervisie.


Doel Bijscholing

 • Inzicht en toepassen van mindfulness in de begeleidingsrelatie
 • Opmerken, duiden en werken met reactiviteit in wisselwerking
 • Gebruiken van reactiviteit als instrument in de begeleiding
 • Competentie Aandacht ontwikkelen met gebruik van STAR-model
 • Regelmatige beoefening voor trainen en onderhouden van Aandacht


Thema’s Bijscholing

 • Inhoud en Proces in de begeleiding
 • Theorie en praktijk van de vier gebieden van Mindfulness
 • Meditatie als beoefening van Mindfulness
 • Gebruik van Kwalitatieve Aandacht in de begeleidingsrelatie
 • Vicieuze cirkel van reactiviteit in interactie
 • Functie van gedrag en reactiviteit


Werkvormen

 • Theoriebespreking
 • Experimenten
 • Casuïstiek
 • Werkopdrachten
 • Zelfreflectie
 • Reflectieverslagen
 • Super/intervisie


Trainer
Ramo de Boer (1957), werkt sinds 1985 als trainer, opleider, coach, gestalttherapeut en supervisor. Met meer dan 30 jaar werkervaring in het veld van psychotherapie, coaching en training is zijn werk een synthese van Westerse psychologie en filosofie, en Boeddhistische inzichten en compassie. Hij studeerde en beoefende meditatie en mindfulness vanaf 1980 onder diverse leraren. Ramo is de auteur van ‘De Kracht van Aandacht – Kleine Gids voor het Trainen van Je Geest ‘(2013) Ondertussen schrijft hij aan zijn 2e boek 'Verlicht Je Leven - Je levensloop als Spiritueel Pad  (werktitel, publicatie eind 2017)


Voorwaarden deelname
Deelnemers dienen voldoende werkervaring te hebben als coach en/of therapeut. Een korte telefonische intake maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure om te zorgen dat vraag en aanbod voldoende op elkaar aansluiten. Na afronding van de bijscholing ontvang je een certicaat van deelname met de uren. Je kunt deze gebruiken voor je bijscholingspunten voor je beroepsvereniging.

NB. Je onvangt bij definitieve inschrijving een pdf over Aandacht, Mindfulness en Meditatie. De bedoeling is dat je deze bij aanvang gelezen hebt. Specifieke instructies krijg je bij toezending van de pdf.


Praktische gegevens

Data          17, 18 oktober, 15 november, 13 december 2017
Tijdenalle dagen lopen van 10 - 17 uur, lunchpauze van 13 - 14 uur 
Kosten€ 695  incl. btw, koffie en thee.
Deelnemers6 - 12 dln.
PlaatsAvanturijn, Utrecht (bij de Dom)
InschrijvingMeld je aan met dit formulier. Je ontvangt een uitnodiging voor een korte telefonische intake, en bij akkoord reserveer je je plek middels betaling.