Relaties
Je leven bestaat voor een groot deel uit interactie met anderen. Essentieel voor je overleven, maar zeker ook voor de vervulling van je basisbehoeften aan waardering, (h)erkenning, veiligheid en geborgenheid. De lengte, intensiteit en hoeveelheid van je relaties met anderen zijn echter geen garantie voor de kwaliteit ervan. Zonder voldoende kwalitatieve aandacht blijf je de oorzaak van je conflicten en afwijzing, maar ook je vreugde en plezier, buiten jezelf zoeken bij de ander en de omstandigheden, zonder inzicht in je eigen bijdrage aan het resultaat. Onze relaties kennen vele vormen, van familie- en partner relaties tot sociale- en werkrelaties. Ze zijn zeer verschillend in inhoud en intensiteit, maar ze hebben een belangrijk aspect gemeen.

Kwaliteit van relatie
Dat aspect is de kwaliteit van de relatie. Je leest dit zeer waarschijnlijk omdat je je in een relatie bevind waarvan de kwaliteit al langere tijd laag is. Symptomen van een lage kwaliteit van relatie zijn een verhoogde reactiviteit op elkaar in de vorm van irritatie, agressie of juist onverschilligheid, terugtrekken en inhouden. Reactiviteit is gedrag wat voortkomt uit je conditionering en is door de tijd heen automatisch geworden. Automatisch betekent hier dat je het reactieve gedrag zelf niet in de gaten hebt, maar wel met de resultaten geconfronteerd wordt. Reactiviteit komt voort uit diepe overtuigingen die je hebt over jezelf (zelfbeeld) en de ander(en). Het veroorzaakt onder andere misverstanden, herhaling van standpunten en langs elkaar heen praten. Hoe langer de relatie duurt des te groter de kans dat het een chronisch deel is geworden van de relatie.


Aandacht in relatie

Voor de meesten van ons betekent leven in relaties, en zeker in intieme relaties, dat we deze moeten onderhouden. Het basisonderhoud betreft de kwaliteit van onze aandacht. Zonder je alerte aanwezigheid, zonder het adequaat observeren van je eigen gedrag in interactie met de ander, kun je de kwaliteit niet verhogen. Een mooie stelregel is: hoe hoger de kwaliteit van je aandacht hoe lager je reactiviteit. Afwezigheid van reactiviteit wil overigens niet zeggen dat je relatie per definitie succesvol zal zijn, daar hebben ook nog andere zaken invloed op. Maar een hoge kwaliteit van aandacht (of mindfulness) is wel een noodzakelijke voorwaarde.

Relatietherapie (voor alle combinaties!)
Voor de relatietherapie betekent het dat ik jullie help om je reactieve patronen van interactie en hun resultaten onder ogen te zien. De nodige verandering zit niet in wie jij bent, of de ander, maar in de bereidheid de kwaliteit van je aandacht te trainen en zodoende je reactiviteit te verminderen. Dit brengt op termijn inzicht, ontspanning en vooral het anders kunnen omgaan met de onvermijdelijke verschillen tussen jullie. Verhoging van de kwaliteit van je aandacht of gewaarzijn, maakt het mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen aandeel in de kwaliteit van de relatie.

Geen schuld, maar verantwoordelijkheid, zodat je elkaar weer kunt aanspreken en de liefde en genegenheid die er nog is weer tot bloei kan komen. En mocht een of beiden besluiten de relatie toch te beëindigen dan heb je in ieder geval de gelegenheid gebruikt om je zelfinzicht te vergroten, je reactiviteit te verminderen en de kwaliteit van je aandacht te verhogen. En daar heb je de rest van je leven plezier van!